Ny arkitektförsäkring för dig som medlem i Företagarservice - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Från och med 1 oktober 2017 har vi en ny, förbättrad, arkitektförsäkring för dig som medlem i Företagarservice. Vi har, tillsammans med Marsh, en objektiv försäkringsmäklare, genomlyst marknaden för att finna den optimala Arkitektförsäkringen och har från och med 1 oktober Länsförsäkringar som ny försäkringsgivare för Arkitektförsäkringen.

För att behålla din Arkitektförsäkring behöver du inte göra något – den förnyas automatiskt.

Folksams försäkring är efter den 1 oktober 2017 inte längre Sveriges Arkitekters Arkitektförsäkring. Vi råder er att inte teckna någon förnyelse med dem om du skulle bli kontaktad av dem för en eventuell förlängning. Förnyar ni försäkringen hos Folksam kommer Sveriges Arkitekter inte kunna förhandla fram förmånliga premier och villkor för er och ni blir i sådant fall enskilda försäkringstagare gentemot Folksam.

Vi hoppas att ni vill stanna kvar i Arkitektförsäkringen. Med Arkitektförsäkringen i Länsförsäkringar får ni:

• Ett av Sveriges största försäkringsbolag med stora möjligheter att teckna försäkringar också i utlandet, som är expert på konsultansvar och har stor erfarenhet av skadereglering för konsulter.
• En avsevärt förbättrad service med kundservice där du kan ringa in om du har frågor om din försäkring, behöver göra ändringar, få råd om ditt försäkringsprogram eller information om skador.
• Sveriges Arkitekters fortsatta bevakning och påverkan av innehåll och villkor för arkitektbranschens behov och utveckling.

Nytt försäkringsbrev från Länsförsäkringar via Marsh kommer att skickas ut före den 1 oktober 2017. Även om ni inte har fått ert brev den 1 oktober är ni fullt försäkrad i Länsförsäkringar från och med den 1 oktober.


Arkitektförsäkringens nya premier från och med den 1 oktober 2017