Studentmedlemskap i Sveriges Arkitekter

Varför medlem?

Vi berikar din studietid och vi gör dig starkare. Du blir inte heller så mycket fattigare, för ett studentmedlemskap i Sveriges Arkitekters studentorganisation ArkitektStudenterna kostar bara 25 kr i månaden. Då får du en stark organisation i ryggen som bland annat ger dig tillgång till personlig rådgivning, lönerekommendationer och studentförsäkring. Du får också insikt i branschen genom medlemstidningen Arkitekten.

Sveriges Arkitekter är arkitekternas, inredningsarkitekternas, landskapsarkitekternas och planeringsarkitekternas fack- och branschorganisation. Förbundet har en bred agenda – från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är att förbättra förutsättningarna för arkitekternas yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering. Det innebär till exempel att vi jobbar mycket för att påverka och hålla igång den arkitekturpolitiska debatten.

Som studentmedlem får du samma medlemsförmåner som fullbetalande medlemmar i Sveriges Arkitekter och lite till. I ArkitektStudenterna kan du:

  • Träffa andra arkitektstudenter och knyta nya kontakter under roliga och givande former.
  • Få perspektiv på, och kunskap om, din utbildning och framtida yrkesroll.
  • Arrangera och/eller delta på workshops/projekt med deltagare från landets alla arkitektutbildningar.
  • Delta i och påverka den arkitekturpolitiska debatten.

Vi gör dig starkare_2015

Vill du veta mer? Hör av dig till kansliet, tel 08-50557700, eller till studentsamordnare Nina Maanmies Nina.Maanmies@arkitekt.se. Du kan du ansöka om studentmedlemskap via blanketten här eller via webbformuläret här nedanför.

Jag studerar till arkitekt/ inredningsarkitekt/ landskapsarkitekt/ fysisk planerare och anmäler mig som studentmedlem i Sveriges Arkitekter

Skola *

Om annan skola, vilken?

När upphör studentmedlemskapet?


När studierna upphör

När du börjar jobba efter arkitektstudierna är det naturliga steget att bli aktiv medlem i Sveriges Arkitekter. Obs att du själv måste anmäla när du blir yrkesverksam!