“Jag får tillgång till branschens mest aktuella kunskap”

Vi frågade några av våra 14 000 medlemmar varför de är med i Sveriges Arkitekter. Så här svarar Ottilia Ljung vilka hon ser som de största fördelarna med medlemskapet.

Ottilia Ljung, medlem i Sveriges Arkitekter sedan 7 år.

Namn: Ottilia Ljung
Titel: Planeringsarkitekt MSA
Gör: Planarkitekt i Karlskrona kommun
Medlem sedan: snart sju år

Vad är dina viktigaste skäl till att vara medlem i Sveriges Arkitekter?

– Det första jag tänker på att jag får tillgång till branschens mest aktuella kunskap, genom Arkitekten och i sociala medier, och genom förbundets alla opinionsutspel. Stöd och rådgivning är också jätteviktigt, Sveriges Arkitekter erbjuder både karriärrådgivning och juridisk rådgivning om arbetsrättsfrågor. Kurserna, som fyller ett reellt behov, är också ett skäl, liksom att träffas över professionsgränserna – jag som jobbar som planarkitekt träffar sällan till exempel inredningsarkitekter i mitt dagliga yrkesliv.

Jag får större möjligheter att kunna utveckla mina kompetenser genom karriärrådgivning och kurser.

Varför ska man som arkitekt vara medlem i Sveriges Arkitekter?

– För tryggheten i juriststödet och för att jag får större möjligheter att kunna utveckla mina kompetenser genom karriärrådgivning och kurser. Som medlem träffar du också spännande människor och kan gå på härliga arrangemang som Arkitekturgalan. Och har du ett engagemang och vill vara aktiv finns det alltid en plats att vara det på.

Säg ett roligt minne du har av medlemskapet i förbundet!

– När jag gick något av de första åren på BTH åkte studentorganisationen till Krakow – det var ett väldigt varmt välkomnande i organisationen. Mycket av det vi gjorde i Sveriges Arkitekter Studenterna var väldigt roligt och givande. Jag lärde mig så mycket, både om förbundet och om branschen, och fick träffa många människor i yrket.