Nätverket Arkitektkontor Malmö

Nätverket består av en representant per kontor och träffas på lunchmöte sex gånger per år på Form/Design Center i Malmö för att utbyta erfarenheter och diskutera branschfrågor samt Malmös arkitektur och utveckling.

Nätverket har möte med Malmö stads stadsbyggnadskontor varje halvår för att diskutera gemensamma frågor kring stadens utveckling och väl fungerande stadsbyggnadsprocesser.

Nätverket Malmös Arkitekter är samarbetspartner till Arkitekturdagarna och medverkar med en programpunkt varje år.

Driver du kontor i Malmö och önskar gå med i nätverket? Kontakta Carl Kylberg eller Åsa von Malortie.

Deltagande kontor

 • Arkitema
 • BSK arkitekter
 • Celsing
 • C.F. Møller Sverige
 • Chroma arkitekter
 • FOJAB
 • Horisont arkitekter
 • Jaenecke
 • Kanozi
 • Kjellander & Sjöberg
 • Krook & Tjäder
 • Liljewall
 • Link arkitektur
 • Openstudio
 • PE projektengagemang
 • Stadstudio
 • Sydväst
 • Sweco
 • Tema
 • Tengbom
 • White
 • Wingårdhs