Stenpiren i Göteborg. Foto: Nils-Olof Sjöden.

Vinnare Sienapriset 2017

Stenpiren i Göteborg vinner Siennapriset 2017.

Stenpiren i Göteborg. Foto: Ernst Henry.
Stenpiren i Göteborg. Foto: Ernst Henry.

Juryns motivering

“I Göteborgs fortsatta arbete att göra älven tillgänglig för alla och utveckla stadens rum har det nya resecentrumet vid Stenpiren fått sin tydliga karaktär. Platsens gestaltning möter stadslandskapet och skalan i det stora vattenrummet balanseras med väl avvägda tillägg. En komplex situation har fått ett självklart och enkelt svar och är genomförd ner i minsta detalj.”

Landskapsarkitekt: Sweco Architects genom ansvarig arkitekt SAR/MSA, LAR/MSA Henrik Fogelklou. Handläggande landskapsarkitekt LAR/MSA Hanna Hjalmarsson och landskapsarkitekt MSA Hanna Gustafsson samt byggnadsingenjör Marcus Isaksson. Medverkande landskapsarkitekter LAR/MSA Maria Modin och Urban Rickardsson samt arkitekt SAR/MSA Malin Mirsch. Terminalbyggnad och hållplatsutrustning: Pekka Läppenen, Sweco Architects
Beställare: Göteborgs stads trafikkontor, projektledare Per Olsson (2010–12/13) och Linda Leman (2012/13–16)

Jury

  • Bengt Schibbye, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Åsa Drougge, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Maria Sundell Isling, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Jan Lang, Starka
  • Erik Simonsen, Cementa
  • Sekreterare: Elisabet Elfström