Vasaplan - Väntans torg, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Anders Karlén.

Vasaplan – Väntans torg

Vasaplan – Väntans torg, Umeå, Nivå landskapsarkitektur.

Projektet är en konstnärlig undersökning av Vasaplan i Umeå. Platsen karaktäriserades 2014 av väntan och rörelse. Det fanns en puls på Vasaplan, ett ständigt flöde av bussar och människor som upprepade sig under dygnets och årets timmar.
Under fem dagar i september placerade Nivå ut 400 pallar på Vasaplan som allmänheten välkomnades att använda. Målet var att försöka förstå hur händelser och fysiska tillägg på platsen förändrar hur den används, samt undersöka hur medborgarna kan medverka till stadens konkreta utveckling på nya sätt. Att projektgruppen själva agerade i det offentliga rummet som medskapande öppnade för dialog och en vilja att delta. Olika händelser med pallarna avlöste varandra; vissa planerade av gruppen och andra mer spontana som gav medborgarna möjlighet att själva förändra platsen. Pallens rörelser över torget berättade hur platsen används. Alla händelser dokumenterades, och materialet sattes samman i en “skissbok”.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.