Stenpiren resecentrum, Sweco arkitekter. Foto: Ernst Henry

Stenpiren resecentrum

Stenpiren resecentrum i Göteborg, Sweco arkitekter.

Stenpiren resecentrum består av en serie rum eller platser: Skeppsbroplatsen, Stenpiren, hållplatsläget, det södervända torget framför byggnaden och flytbryggan. Byggnadens placering påverkar Stenpirens naturliga spänstighet ut i älven, men genom att kompenseras i stadsrummet med hjälp av höga ljusmaster och markbehandling, har platsen visuellt förlängts och fått en starkare närvarokänsla och en unik identitet.

Stor omsorg har lagts på materialval, detaljlösningar och höjdsättning, inte minst för att säkerställa tillgänglighet men också för att erbjuda en robust och tilltalande helhet. Byteshållplatsen (buss/spårvagn/färja) hanterar omkring 12 000 resenärer per dag vilket ställer stora krav på området vad gäller tex överblickbarhet, flöden, människor i rörelse och vila samt att se och synas.
Stenpiren resecentrum har belönats med Sienapriset 2017 (Sveiges Arkitekter landskapsarkitekturpris) samt Årets Stadsbyggnadsprojekt 2018 (Föreningen Sveriges Stadsbyggare).

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.