Skriva arkitektur

Lär dig att använda skrivandet som ett sätt att kommunicera om arkitektur och stadsbyggnad. Den här kursen lär dig metoder att utveckla ett visionärt skrivande som kan belysa komplexa frågor.

Lär dig att använda skrivandet som ett sätt att undersöka, gestalta idéer och kommunicera om arkitektur och stadsbyggnad. I allt från det småskaliga till system och infrastruktur och från den ritade detaljen till det spontana samspelet kan skrivandet vara ett verktyg för att förmedla arkitekturens betydelse och kvaliteter.

Innehåll och upplägg

Den här kursen erbjuder metoder för att utveckla ett skrivande som är visionärt och på ett tillgängligt sätt kan belysa komplexa frågor som hållbarhet.

Under tre kurstillfällen handleder vi deltagarna i korta skrivövningar som:

  • Materialitet och sinnlighet. 21 september 2022, kl 15.00–19.00.
  • Texter som inbjuder till dialog. 5 oktober 2022, kl 15.00–19.00.
  • Konsten att beskriva system och nätverk. 19 oktober 2022, kl 15.00–19.00.

Vi ger verktyg för hur texter kan diskuteras och utvecklas med andra och bjuder på en alternativ kanon med inspirerande läsning kring livsmiljöer, arkitektur och design. Under kursen finns också möjlighet att arbeta med ett eget case kopplat till ett specifikt projekt.

Vem får gå

Den här kursen är för dig som arbetar med att formulera, planera, bygga, forska på och samtala om våra byggda miljöer. Du kan ha skrivande som en stor del av din praktik eller bara använda det begränsat. Kursen har utrymme för en stor variation av erfarenheter och metoder.

Om kursledarna

Pernilla Glaser. Foto: Elisabeth Ohlsson.

Pernilla Glaser är författare, metodutvecklare och utbildare. Hon har undervisat i skrivande, reflektion och berättande bland annat på Goldsmith, Konstfack inredningsarkitektur och industridesign, på Umeå Designhögskola och Uniarts. Pernilla har arbetat med stadsutveckling med fokus på deltagarprocesser och samverkan.

Joanna Zawieja arbetar som arkitekt och curator i gränslandet mellan konst, arkitektur och stadsplanering. Sedan 2014 är Joanna Zawieja anställd på Statens konstråd med ansvar för ämnesområdet stadsutveckling. Hon är verksam som arkitekturkritiker och skriver återkommande för SvD och Arkitektur. 2017 nominerades Zawiejas praktik till Ung Svensk Arkitekt.

Sofia Wiberg är forskare och postdok på KTH Urban Studies
I hennes forskning är hon intresserad av att utforska den praktiska, erfarenhetsbaserade kunskapen i relation till de komplexa frågor som samhällsplaneringen hanterar. Sofia Wiberg undervisar/har undervisat i kurserna Project Sustainable, Urban Planning- Strategies for Urban and Regional Development och Planeringens aktörer och processer och har tidigare undervisat på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola.

Anmälan/villkor

Anmälan är bindande. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 80 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften om ersättare fyller platsen.

Vid högt söktryck förbehåller sig Sveriges Arkitekter rätten att göra ett urval bland deltagare för att skapa en god balans mellan discipliner och erfarenheter. Max 16 deltagare.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Steget till eget
Kurs

Steget till eget

Många drömmer att någon gång i yrkeslivet prova på att vara egen företagare. Det här är en utbildning för dig som vill veta vad som är viktigt att ha koll på innan du tar steget till eget.

Datum::Digital – gå när du vill!
Steg 3 – Arkitektens ledarskap
Kurs

Steg 3 – Arkitektens ledarskap

Sveriges Arkitekter är den kursarrangör som har bäst kunskap om arkitekter, arkitektföretagen och de speciella förutsättningar som gäller för hela branschen. Därför kan vi erbjuda en skräddarsydd ledarskapsutbildning till dig som är chef, ledare eller blivande ledare inom arkitektkåren.

Datum::9 mars – jan 2023
Steg 2 – Kommunikation och affärskunskap
Kurs

Steg 2 – Kommunikation och affärskunskap

Programmet vänder sig till arkitekter som i takt mer ökat ansvar i projekt vill vässa kunskaper kring kommunikation och affärsutveckling – två framträdande sidor av en mer senior roll.

Datum::Steg 2 – HT 2022
Anmälan är stängd