Vinnaren i tävlingen om minnesvård efter flodvågskatastrofen

Idéförslaget Gravitational Waves av Lea Porsager. Vinnare i tävlingen om minnesvård över flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.
Idéförslaget Gravitational Waves av Lea Porsager

Intresset att delta var stort i den tävling om utformning av en minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004. Många ansökningar lämnades in av svenska och internationella konstnärer.

Den 3 april presenterades det vinnande idéförslaget Gravitional Waves av den danska konstnären Lea Porsager. Verket har titeln Gravitational Ripples.

Under våren 2016 valde Statens Fastighetsverk och Statens Konstråd, som arrangerade tävlingen i enlighet med ett regeringsuppdrag, med hjälp av tävlingsjuryn ut fem tävlande konstnärer/konstnärsgrupper. I januari 2017 offentliggjordes de fem förslagen och 3 april 2017 presenterades det vinnande förslaget. Sveriges Arkitekter deltog som tävlingsstöd.

Övriga idéförslag:

Juryn utsåg också en andrapristagare och en tredjepristagare. Om arrangörerna inte hade kommit överens med förstapristagaren hade frågan om genomförande gått vidare till andra- respektive tredjepristagarna.

Andrapristagare är Studio Tomás Saraceno som lämnade in idéförslaget med motto 016ST.

Tredjepristagare är Vogt Landscape Architects med Julian Charrière som lämnade in idéförslaget med motto Minnessten.

Övriga idéförslag utan inbördes ordning:

Alfredo Jaar med idéförslaget med motto The Cloud.

Damián Ortega Studio med idéförslaget med motto Nautilus.

Läs juryns samlade utlåtande:
Juryutlåtande Minnesvård

The jury assessment in English:
Jury Assessment Memorial