Hur blir nya kommunhuset i Östersund? Se vinnarförslaget!

Östersunds kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in till tävling för ett nytt kommunhus. Syftet med tävlingen var att få fram ett väl gestaltat förslag med hög arkitektonisk kvalitet och genomförbarhet till ett nytt kommunhus. Centralt beläget i Östersund omringat av vackra och kulturhistoriskt värdefulla byggnader från olika tider och stilar ligger det befintliga kommunhuset som idag är tomställt. Tävlingens utgångspunkt var att det skulle bytas ut mot ett nytt.

Tävlingsuppgiften omfattade ett helhetsgrepp om hela kvarteret för att få förslag där utvecklingen av platsen tillför värden som både stärker och utvecklar tävlingsområdet i staden och lyfter fram Östersunds kommun som en välkomnande plats för både medborgare och anställda. Efter en kvalificeringsfas valdes fyra utvalda arkitektteam ut för att delta i projekttävlingen

Vinnarförslag

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Nya rum av Longva arkitekter, KOHT arkitekter och Grindaker Landskapsarkitekter till vinnare i projekttävlingen om gestaltning av Östersunds nya kommunhus. Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Ur motiveringen:

“Nya rum är det förslag som bedöms ha bäst förutsättningar komplettera och utveckla tävlingsområdet. Förslaget kännetecknas av en välkomponerad och karaktäristisk arkitektur med stor lyhördhet för byggnadsminnet Östersunds rådhus och platsens övriga kvaliteter. Med utgångspunkt i beprövade metoder och lösningar kommer Nya rum att kunna utvecklas till en byggnad som svarar väl mot både dagens och framtidens behov.”

Vinnarförslaget Nya rum

Övriga deltagande arkitektkontor:

 • COBE
 • KAAN Architecten i samarbete med Mainoffice arkitekt och Gora art & landscape
 • Tham & Videgård Arkitekter

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

 • Pär Jönsson, kommunalråd
 • Mona Modin Tjulin, ledamot i utvecklingsutskottet och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
 • Magnus Andersson, ordförande miljö- och samhällsnämnden
 • Anders Wennerberg, kommundirektör
 • Maria Boberg, planeringsarkitekt FPR/MSA, stadsarkitekt
 • Frida Larsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, stadsträdgårdsmästare
 • Cajsa Lindström, arkitekt SAR/MSA kulturmiljöfrågor
 • Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Anna Synderå, arkitekt SAR/MSA, adjungerad juryledamot

Jurygruppens sekreterare: arkitekt SAR/MSA Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär: Anneli Frid

Juryutlåtande

Alla inkomna förslag

 

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Fyra förslag till kommunhuset i Östersund

Fyra förslag till kommunhuset i Östersund

TävlingKommunhus i Östersund
Nu är tävlingsförslagen tillgängliga – ta del av dem nedan! Vinnaren kommer att meddelas senast den 25 april. Syftet med...