Arkitekttävlingen är ett sätt att få fram den optimala föreningen av form, funktion och ekonomi och samtidigt välja den bästa arkitekten.

För beställaren är arkitekttävlingen ett tryggt sätt att finna den optimala föreningen av form, funktion och ekonomi för sitt projekt och samtidigt välja den för projektet bästa arkitekten. Det är också ett sätt att visa att man vill åstadkomma något utöver det vanliga med sitt projekt. För den offentliga diskussionen om arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor ger arkitekttävlingen stimulans och underlag. För arkitekterna är arkitekttävlingen ett sätt att i jämbördig konkurrens med andra arkitekter pröva och utveckla både sin förmåga och arkitekturen.

 

För att hålla dig informerad om vad som händer på tävlingsfronten med nyheter och uppdateringar, prenumerera på vår kostnadsfria mailtjänst genom att skriva in din adress i formuläret:


Aktuella tävlingar

Kommande och pågående arkitekttävlingarVåra tjänster


Sveriges Arkitekter har lång erfarenhet av att ge stöd till beställare i arkitekttävlingar och andra kvalitetspräglade upphandlingar.

Vad är en tävling? Vilka olika typer av tävlingar finns det och vilka tävlingsregler?

Vinnarna i Europan 13 nu utsedda!
Europan är världens största återkommande arkitekttävling, öppen för arkitekter under 40 år. De svenska tävlingsområdena för Europan 13 ligger i Lund och Nacka.


Övrig tävlingsinformation


Projekt utveckla tävlingsverksamheten

Tävlingar är en viktig del av många arkitekters verksamhet som debatteras ofta och livligt. Under 2013–14 genomförde Sveriges Arkitekter därför ett projekt med uppdraget att utreda tävlingsverksamheten i ett brett...


Genomförda tävlingar 2015Genomförda tävlingar 2014