Torrång arkitektkontor, Mölnlycke. Villor, Attefellshus, Stenhus mm
Sveriges Arkitekter

Kontaktperson

Ola Torrång, arkitekt SAR/MSA

Telefon

031 - 338 18 00

Kontorets kännetecknas av lyhördhet inför kundens önskemål kryddat med ett fördomsfritt tänkande inte bara vad gäller arkitektur utan även konstruktion.

Arkitekt Torrång utexaminerades från Chalmers Tekniska Högskola. Arbetade 4 år utomlands, bl a i Japan (Kenzo Tange & Urtec, Nihon Sekkei Architects och Hirose Laboratory). Startade eget kontor efter hemkomsten till Sverige. Suttit som rådgivare i arkitekturfrågor på Byggcentrum i Mölndal. Under sin tid i Japan inspirerades han av enkelheten, flexibiliteten och samspelet med naturen i den japanska arkitekturen. Detta kommer ofta till uttryck i hans design.

Hans arbete karaktäriseras av lyhördhed inför kundens önskemål kryddat med ett fördomsfritt tänkande inte bara vad gäller arkitektur utan även konstruktion (t ex fribärande stommar), planlösning och inredning (hängande sängar, läsbord på wc mm). Flexibilitet och spännande lekfullhet är ytterligare en del av hans signum.

Arkitekt Torrång har bland annat utvecklat typhuset ”UnikaStenhus – Det Sagolika Huset”, hemsida: www.unikastenhus.se
Ett annorlunda stenhus ( betongstomme – inklusive taket! ) med finurliga lösningar som fortfarande, efter mer än 25, år anses unika i hela Norden!

Ritar: Villor, fritidshus, grupphus, flerbostadshus, ny-/om- och tillbyggnader. På hemsidan www.arkitekt.otark.se finns exempel på skisser, ritningar och färdiga byggnader som kontoret ritat. Ger även råd och lotsar bland planbestämmelser, byggregler mm.

Boka möte med arkitekt
Det första mötet på kontoret är kostnadsfritt och utan förpliktelser. Man går då igenom kundens önskemål och hur arkitekten kan arbeta fram en funktionell och estetiskt tilltalande lösning med den personliga touch som kännetecknar kontorets design.

Medlem i Sveriges Arkitekter MSA.
Torrång Arkitektkontor ligger i Mölnlycke

Skrolla ned …
…så hittar Du exempel på några av våra projekt!

Specialkompetens
Bostäder, Hållbarhet
Inriktningar
Hus/byggnadsprojektering, Idékoncept, Utemiljö