Gremo's arkitektkontor - Sveriges Arkitekter

Vi  åtar oss varierande uppdrag med personligt ansvar och engagemang, åt både företag, myndigheter och privatpersoner.

Vi är specialutbildade i restaureringskonst och de flesta uppdragen de senaste åren har haft denna inriktning. Uppdragen har varit rikt varierande med projektering av såväl arbetsplatser som åt privatpersoner. Vi har arbetat mycket med internationella uppdrag åt ett svenskt företag med verksamhet i bla Kina och Bangladesh, och vi har haft flera uppdrag åt Statens fastighetsverk. De tillägg vi gör i äldre byggnader skall medverka i helheten snarare än avvika, utan att ge avkall på nutida utformning och teknik, men med kunskap och tradition som grund. Detta ställer höga krav på detaljutformning, teknisk samordning och inlevelse i den ursprungliga arkitekturen och byggnadstekniken.

En målsättning är att utforma helheten, från idéskiss till färdig byggnad. Vi har fullföljt många byggnadsuppgifter med färgsättning, belysningsplanering, inredning samt uppföljning under byggnads- och brukarskedet. Exempel finns bla i Hong Kong, Paris, New York och Stockholm. Vi har dessutom egen tillverkning av unika handgjorda bockbord, bänkskivor och sittbänkar i valfri längd och i valfritt massivt träslag.

Specialkompetens
Färgsättning, Ljusdesign
Inriktningar
Byggnadsvård, Fastighetsutveckling, Hus/byggnadsprojektering, Idékoncept, Inredning