Tävlingsbidrag till SISAB söker hållbara idéer för morgondagens Rinkeby - Sveriges Arkitekter

Nu har juryarbetet av den allmänna tävlingen där SISAB söker hållbara idéer för morgondagens Rinkeby startat. Här kan du se alla de 31 inkomna bidragen i slumpmässig ordning.


1. Våra vägar korsas


2. Campus Rinkeby


3. Kritisk massa


4. Skolstad


5. Rinkeby studios


6. Enade i mångfald


7. 24 timmar – 365 dagar


8. Möten i centrum


9. Snöflingan


10. Barnens Rinkeby


11. Hälsa för alla

12. Juvelen i kronan


13. Rinkebyday Rinkebynight Rinkebyme


14. Lapptäcket


15. Sammanbindande skola


16. Siktar högre


17. Färdplan Rinkeby


18. Lärsamhället


19. Vi syns i Rinkeby


20. Växa in


21. Genrep


22. Världen är ett klassrum


23. Rinkeby skolgata


24. F-99


25. Dela läka


26. Win-win-win


27. Vår skola


28. Pa riktigt


29. Porten


30. Skolan mitt i byn


31.Helikopter över Rinkeby
(Bidrag 31 redovisas här i en förkortad version med planscher ett till och med fyra (av nio), detta på grund av att tävlingsbidragen får innehålla max fyra planscher)