Tak över huvudet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Hur ska behovet av nya bostäder lösas för alla som flytt till Sverige, på kort och lång sikt? Behoven är akuta, men innebär också en stor samhällsutmaning på lång sikt. Stockholms arkitektförening, Anna Rex och Ylva Frid, arrangerade en temakväll om (bo)stadsplanering för asylsökande på Beckmans den 18 februari 2016. Programmet filmades och du kan se det här.

Fram till sommaren behöver 20 000 nya bostäder etableras, på längre sikt ännu fler. Hur kan vi planera och bygga så att vi inte skapar fler problem än vad vi löser längs vägen? Kan behovet av bostäder bidra till att snabbt etablera fler kvalitativa stadsmiljöer? Hur blir utmaningen en möjlighet?
Med korta inspirationsföreläsningar från personer som på olika sätt arbetar med eller har erfarenhet av den här frågan och en gemensam workshop vill vi lyfta frågan och samla idéer, tankar och perspektiv.

Medverkande:

Saadia Hussain, konstnär.
Hem ljuva hem
Vem kan resa? Vem kan flytta? Vem måste fly? Saadia Hussain är konstnär och arbetar som konstpedagog på Mångkulturellt Centrum i Fittja. Med konsten som verktyg möter hon dem som flytt, och belyser begrepp som vad ett hem är, och för vem.

 

Klas Ruin, arkitektkontoret Spridd, Stockholm
Nödbostäder Bo. Nu. Då.
I den stora bostadsutställning som är under uppförande på Arkdes ingår olika former av nödbostäder och temporära bostäder som uppförts under 1900-talet. Vad kan vi dra för lärdomar av dessa tidigare erfarenheter? Klas Ruin är utställningsarkitekt för Bo. Nu. Då. som öppnar i april.

 

Andreas Martin-Löf, AML arkitekter
Snabba hus med lång livslängd
Konceptet SNABBA HUS går ut på att man bygger flyttbara bostadsmoduler med hög standard och kvalitet som placeras på tomter med tidsbegränsade bygglov. När bygglovet löper ut flyttas de mobila bostäderna till nästa planerade tomt. Andreas Martin-Löf arbetar nu med en vidareutveckling av konceptet där bostäderna även ska kunna fungera som flyktingbostäder och sedan konverteras till annan användning över tid.

 

Jelena Mijanovic, arkitekt CoDesign Research Studio
Hemlik miljö eller anläggning?

Gäller de svenska idealen om jämlikhet även asylbostäder? CoRS har undersökt analyserat språkbruk, placering, boendekvaliteter i upphandlingen av dagens av asylbostäder, och jämfört dem med motsvarande upphandlingar för äldreboenden. Skillnaderna är markanta, och belyser behovet av en planering med större helhetsperspektiv på människors livsmiljö. CoDesign arbetar även med planering av asylbostäder.

 

Max Zinnecker, KTH arkitektur och White arkitekter Stockholm
Architecture in Crisis: Beyond the White Tent
Under Januari genomfördes på KTH arkitektur en två veckors workshop, där 130 studenter utmanades att lämna tröskeln bakom sig och göra skillnad genom konkreta genomförbara projekt i medvetenhet att inte bara flyktingarna men även våra städer befinner sig i kris. Detta ledde till 25 väldigt olika genomförda projekt bl.a. i samarbete med Stockholm stad och SHIS kring ett tillfällig boende i Farsta.

 

Sizar Failli, White arkitekter Göteborg
Asylboende pro bono
När flyktingvågen till Sverige tilltog i höstas tog White i Göteborg kontakt med Bräcke Diakoni och erbjöd sin hjälp. På ideell basis bistår man nu med hela bygglovsprocessen och förfrågningsunderlag för verksamhetsanpassning av lokaler till olika typer av asylboenden. Sizar Failli är ansvarig arkitekt för projektet som genomförs i samarbete med Chalmers Arkitektur.

Filmare: Tomas Johansson, Great Story