Sammanslagning av Moderna och ArkDes? - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—2 Apr 2015

Så kom til slut förslaget från regeringen att ArkDes går upp i Modern Museet – att två myndigheter blir en. Resan började nog redan när Arkitekturmuseet och Moderna började dela lokaler på Skeppsholmen. Sen fick Arktitekturmuseet ett breddat uppdrag som innehöll bland annat form- och designfrågor. Det uppdraget specificerades senare, myndigheten fick en ny instruktion och bytte namn till ArkDes. I somras fick chefen Lena Rahoult gå med omedelbar verkan och dåvarande kulturminister pratade i samma andetag om en sammanslagning med moderna. Nu kommer det alltså det skarpa förslaget.

Sveriges Arkitekter har följt processen noga. Inte bara sedan i somras – Sveriges Arkitekter (dåvarande SAR) stiftade arkitekturmuseet 1962. Sen diskussionen om sammanslagningen kom i gång har vi haft många möten med kulturdepartementet, med ArkDes och med andra organisationer och myndigheter. Vi har skrivit, vi har anordnat debattkvällar och våra medlemmar har hört av sig flitigt till kansliet. Nu ska vi skriva ett remissyttrande. Vi har inte sagt tvärt nej till att administrativt slå ihop två – eller fler – myndigheter. Vi ser att det finns synergieffekter av att dela på administration, inte minst när de två myndigheterna delar ett hus, men även av att dela på varandras kompetenser. Att olika museum tillhör en och samma myndighet är inte ovanligt i dag, tvärtom. Hallwylska museet hör tex ihop med Livrustkammaren och Skokloster. Men – och detta är ett stort men – ArkDes försvinner som en egen avsändare och som ett eget varumärke. Och det är vi kritiska till. Här blir det oerhört viktigt att bevaka hur myndighetens nya uppdrag formuleras och att både arkitekturen och mötesplatsuppdraget får den budget, den styrning och det utrymme som den förtjänar. MoMA i New York har ofta använts som ett exempel på nya Moderna museet. De har ett starkt varumärke och är ett uppskattat museum, absolut. Men arkitekturen på MoMA är som en släkting som kommer på besök då och då – den är allt annat än ständigt närvarande. Och med det arkitekturklimat som råder i Sverige i dag så har vi inte råd att förlora en ständig scen och mötesplats för arkitekturen. Arkitekturområdet kommer behöva en egen chef och/eller kreativ ledare med ett övergripande ansvar.

Det är en sak att ställa ut arkitektur och ta hand om de värdefulla samlingarna. ArkDes mötesplatsuppdrag är en speciell uppgift som även den är oerhört viktig. Regeringen föreslår att mötesplatsuppdraget ska följa med till Moderna, men att regeringen är öppna för en utvärdering kring detta längre fram. Med andra ord är de inte helt säkra på att Moderna kan förvalta det uppdraget, som till stor del handlar om att samla hela branschen, medborgarna och relevanta myndigheter i frågor som rör vår livsmiljö. Det är inte vi heller. Arkitektur är ju inte bara en konstform. Det är ju även ett kraftfullt verktyg. Vi ser en fara i att Moderna inte riktigt ser arkitekturens hela bredd. Den statliga utredningen ”Gestaltad Livsmiljö” ska även de titta på denna lösning. Den nya myndigheten förelås börja gälla från 1 oktober 2015.

Nu ska vi lusläsa förslaget och fortsätta debatten.Men så här långt kan vi sammanfatta våra åsikter så här:
– Vi ser att det kan finnas synergieffekter med en administrativ sammanslagning av två myndigheter
– Arkitekturen behöver en ständig scen och plats och en tydlig avsändare, där arkitektur behandlas som både en konstform och ett verktyg
– Mötesplatsuppdraget är oerhört viktigt att förvalta på rätt sätt

Läs hela förslaget här. Ju fler som tycker, desto bättre, så ge er in i debatten!