Dragonstallet, Drottningholm. - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

Kulturhistorisk bebyggelse

Dragonstallet byggdes 1815 och förblev stall fram till efter andra världskriget. Därefter har det varit magasin. Vid ombygganden 1999 förblev en del av byggnaden magasin men anpassades för ny brukare. I bottenvåningen iordningställdes byggnaden för skulpturmuseum. Under 2000-01 anpassades lokalen ytterligare för utställningen. Skulpturmuseet öppnade i maj-2001 och visar originalskulpturer av Adrian de Vries som stod i Drottningholmsparken. Från programarbete och projektering för ombyggnaden till att medverka i planeringen av utställningen.

Beställare: Statens fastighetsverk
Plats: Drottningholm
Arkitekt: Rebecka Forsberg

Kontor

Rebecka Forsberg arkitektkontor AB
Läs mer om kontoret

Telefon

08 - 612 20 03