Ny högskolebyggnad för Handelshögskolan i Göteborg - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sex arkitektteam utvalda att tävla om Handelshögskolan i Göteborg

Akademiska Hus bjöd i juni in till arkitekttävling om utformning av ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Totalt inkom 73 intresseanmälningar från hela Europa och  följande sex kontor valts ut att delta i själva tävlingen:

  • Yellon + Kim Utzon Arkitekter + WSP + Atkins, Sverige/Danmark
  • Johan Celsing Arkitektkontor, Sverige
  • Johannes Norlander Arkitektur + Arup, Sverige/Storbritannien
  • Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Danmark
  • XDGA + Contekton + Integra engineering + Andersson & Hultmark, Belgien/Sverige
  • Nieto Sobejano Arquitectos, Tyskland /Spanien

– Det är fantastiskt roligt att det visats så stort intresse för tävlingen. Speciellt bra är det naturligtvis att vi även fått in många internationella bidrag. Det visar på att Göteborg är en attraktiv stad som många vill vara med och forma, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg.

Startmötet för tävlingen hölls den 15 oktober. Därefter har de deltagande lagen arbetat med sina förslag fram till den 30 januari. Tävlingsbidragen kommer sedan att bedömas av en jury med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Ett jurybeslut om vinnaren tas i slutet av mars 2015.

Bakgrund

Handelshögskolan har behov av nya lokaler för sin verksamhet. Verksamheten behöver bedrivas inom en samlad byggnad för att uppnå goda samband och ett effektivt lokalutnyttjande. För att möta framtida förändrade pedagogiska metoder och undervisningsformer krävs ett tillskott av lokaler med stor flexibilitet och anpassningsförmåga. Västlänken är en ny pendeltågsförbindelse genom centrala Göteborg. Den största delen går i tunnel under staden och längs sträckan planeras tre nya stationer – en ny stationsdel vid Göteborgs Central och helt nya stationer vid Haga och Korsvägen. Stationen i Haga kommer att ha en sekundär uppgång i nordöstra hörnet av Handelshögskolans kvarter mot Vasagatan och Haga kyrkogata. Uppgången avses integreras i den nya byggnaden.

Syfte och mål

Tävlingens syfte är att få fram ett förslag till utformning av en ny högskolebyggnad, med integrerad stationsentré till Västlänken Station Haga. Byggnaden ska tillvarata verksamheternas behov, med god gestaltning och funktionalitet och ha en tydlig identitet som tillför en ny dimension till sitt urbana sammanhang. Den föreslagna byggnaden ska uppfylla höga hållbarhetskrav, vilket även innefattar att den ska vara kostnadseffektiv och öppen för framtida behov av förändring. Viktigt är också att skapa en mötesplats där byggnaden och den omgivande staden samspelar och vitaliserar sitt sammanhang. Förslaget avses ligga till grund för upprättande av detaljplan. Slutligen är ytterligare ett syfte att handla upp en arkitekt för projektering av högskolebyggnaden.

projectcompetition eng

Projektinbjudan tävlingsprogram


VinnarenTävlingsförslagen