Nominerade till Sienapriset 2018 - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

English text here

Sienapriset delas ut sedan 1987 för att främja god utemiljö och tilldelas ett objekt och dess arkitekt. Priset är en hedersutmärkelse i form av diplom samt reliefplakett som sitter på det belönade objektet. Arkitekten bjuds på en tre dagars studieresa till Siena, Italien med omnejd, tillsammans med juryn och en representant utsedd av sponsorn. Alternativt resmål kan överenskommas. Det belönade objektet ska ha aktualitet. Projektörens prisbelönta huvudinsats bör inte ligga längre bak i tiden än fem år. Objektet ska vara så färdig att det ska uppskattas av allmänheten. Juryn för Sienapriset utses av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur. Officiell sponsor för priset är Starka Betongindustrier.

Priset delas ut för sista gången 2018.

De nominerade är:

Jubileumsparken i Frihamnen, Göteborg
Frihamnen, Göteborg

Arkitekt: Jessica Segerlund, Älvstranden Utveckling, arkitekt SAR/MSA Kristoffer Nilsson och landskapsarkitekt LAR/MSA Amelie Sandow, Göteborgs stad.
Beställare: Göteborgs stad.
Medverkande arkitekter för prototyper och delstudier: Akay, E.B. Itso, Le Balto, MYCKET, Mareld, Passalen, MUF Architechts, Raumlabor Berlin
Beställare: Älvstranden Utveckling, Göteborgs stad.
Byggår: 2014–2015

Foto: Peter Kvarnström

Foto: Peter Kvarnström

Foto: Jubileumsparken

Juryns motivering:

Jubileumsparken ska stå klar till Göteborgs fyrahundraårsjubileum 2021 och är det första fröet till en ny stadsdel i Frihamnen. En medfaren industrikaj omvandlas till en aktiv park, som är en konkretisering av göteborgarnas vision om att låta älvens kajer och vatten stå för mer njutning i staden. Invånarnas förslag om bastubad, odling och bad byggs som prototyper. Vissa blir en permanent del av parken – andra flyttas eller försvinner på sikt. En bastu i korrugerad plåt reser sig ur vattnet och är ett nytt landmärke vid älven. Ur asfalten växer ett lekberg fram där barnen kan klättra i färgglada band mot ett spetsigt Pomperipossahus. Tusentals flaskor uppsamlade från kajerna blir en glänsande glasvägg i duschen. Genom att spara och sätta samman återvunna material växer parken fram. Tack vare ett stort medborgarengagemang, en lyssnande processledning på Göteborgs stad och med stöd av arkitekters och konstnärers kunnande stakas vägen ut mot ett inkluderande sätt att forma staden.

Solhagaparken i Masmo, Huddinge
Masmo tunnelbanestation, Huddinge

Arkitekt: Land Arkitektur.
Medverkande: Eva Åberg (byggledare Rockstore), Rolf Melander (entreprenör Y2 anläggning, Masmo), Jan Forsberg (entreprenör Spentab, Solhagaparken), Christer Johansson (konstruktör), Katarina Grundsell (arkitekt Marge).
Belysning: Michael Hallbert LjusDesign.
Beställare: Landskapsarkitekt MSA Camilla Franson och landskapsarkitekt LAR/MSA Rakel Edqvist, Huddinge kommun.
Byggår: Parken stod klar 2015 och platsen framför tunnelbanan 2013.

Foto: Olof Thiel

Foto: Ulf Lundin

Juryns motivering:

En försummad tunnelbaneentré och en bortglömd park har med enkla grepp blivit till välkomnande mötesplatser. Med höga konstnärliga ambitioner och stor omsorg om platsen och människorna banar projektet väg för ett nytt sätt att ta sig an 1960-talsområdens utmaningar. Prefabricerade master i rött och orange har blivit en färgglad skog på torget som på ett snillrikt sätt styr rörelser över platsen och väver ihop torget med parken. Betongrör har klätts med metall och blivit anspråkslösa sittplatser, planteringsytor och platser för lek. Belysning av torgets bergvägg skapar ett ljus- och skuggspel som förstärker upplevelsen av platsen som scen. Sammantaget har utemiljöerna fått en dignitet som är ovanlig i stadens utkant. Platserna är utformade med respekt för den befintliga miljöns identitet och projektet visar betydelsen av alla invånares rätt till väl gestaltade stadsrum. Det blir också tydligt att en hög ambitionsnivå inte behöver vara förenat med stora kostnader.

Hälleskogsbrännan i Västmanland
Grävlingsberget, Fagersta

Arkitekt: Arkitekt MSA Mikael Hassel, PS Arkitektur.
Beställare: Tim Håkansson, Länsstyrelsen i Västmanland.
Övriga: Naturvårdsverket, Byggpartner i Dalarna Service AB, Zmide i Krylbo AB
Areal: 6 420 hektar
Skyddat år: 2015

Foto: Jason Strong

Foto: Jason Strong

Juryns motivering:
Hälleskogsbrännans naturreservat visar upp effekterna av skogsbränderna 2014 i Västmanland. Det bjuder på en dramatiserad och meditativ promenad genom en förkolnad skog som inte rörts sedan branden. Ett uteklassrum utgör entrén. Därifrån leds besökaren längs en ramp och en serie utsiktsplatser i sicksack upp till utsiktstornet på Grävlingberget mitt i skogen. Varje våningsplan är utformat som ett eget rum, staplat och vridet runt mittaxeln, med stora öppningar som ramar in vyerna över vidsträckta områden av svartbrända trädskelett. Arkitekturen har på ett medvetet sätt använts för att förstärka katastroflandskapets dramatik. Allt är genomgående byggt i grånande trä, med detaljer i svartmålat stål och förkolnat trä, vilket fångar de dova färgerna i landskapet. Hälleskogsbrännan hjälper oss att förstå naturens processer, som är så mycket längre än människolivets tidshorisont. Platsen manar till eftertanke om vad vårt beteende leder till. Det är både hoppfullt och olycksbådande.

Millennieskogen i Lindängelund, Malmö
Katrinetorps gård, Malmö

Arkitekt: Sydväst arkitektur & landskap, landskapsarkitekt LAR/MSA Magnus Svensson.
Beställare: Landskapsarkitekt LAR/MSA Camilla Anderson, Malmö stad.
Övriga:
Markprojektering: Landskapsgruppen Öresund genom Monica Sandberg LAR/MSA
Entreprenör: Skanska Sverige (generalentreprenör) med underentreprenörer Utetjänst (plantering), Rainbird (bevattning), Strixen Stenentreprenad (stenmurar), Flyinge plantshop, Birkholm planteskole. Botanisk kompetens: Kenneth Lorentzon
Beställare: Malmö stad
Area: 11 ha
Byggår: 2012–2014

Foto: Åke E:son Lindman

Foto: Åke E:son Lindman

Juryns motivering:
Malmöborna planterade 1000 barrträd vid millennieskiftet i Lindängelund. De är stomme i den storslagna satsning som visar Malmös ambition att fortsatt vara parkernas stad. Millennieskogen är en förebild för parkdriven stadsutveckling, där parken som rekreationsområde, mötesplats och ekosystem är motorn när staden växer. Strama geometriska häckar och ovala stenmurar delar upp parken i mindre rum: urtidsskogen, ängen, himmelsrummet och meditationsrummet. I urtidsskogen höjer sig mammutträd och kinesisk sekvoja över magnolior och ormbunkar, som i skogarna på dinosaurernas tid. I meditationsrummen öppnas parken mot resten av världen med biotoper som koreatallskogen och den kinesiska hemlockslunden. Växterna ingår i ett systematiskt utforskande av hur olika biotoper reagerar på ett förändrat klimat. Parken ligger långt från centrum, men har på sikt potential att koppla ihop staden och bli den hållbara rekreationsmiljö som det växande Malmö behöver.

Om juryn:

Sienaprisjuryn ska enligt stadgarna utdela Sienapriset för att främja en god utemiljö i Sverige och sprida kännedom om väl utförda exempel vad gäller såväl projektering och planering som förverkligande och utförande. Juryn består av tre erfarna landskapsarkitekter som utses av Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur samt två representanter för prisets sponsor Starka Betongindustrier.

Årets jury består av landskapsarkitekt LAR/MSA Veronika Borg, landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Mårsén, landskapsarkitekt och professor inom landskapsarkitektur Lisa Diedrich, Jan Lang (juryns ordförande), Starka Betongindustrier, Erik Simonsen, Betongindustrierna. Jurysekreterare är landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Forsberg.

 

Kommentarer

Kommentarer inaktiverade.