MEM:s resestipendium - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Illustration: t.v Mikaele Cleve, vinnare 2017. T.h Lovisa Axellie, hedersomnämnande 2017.

Stipendiet delas ut till en teckningsbegåvad student eller arkitekt i början av sin bana. MEM:s stipendiefond instiftades 1973 av Svenska Arkitekters Riksförbund för att hedra minnet av arkitekten och tecknaren Mats Erik Molander som också var organisationens ordförande 1966-68.

Ur MEM:s stipendiefond delas varje år ut ett resestipendium till en teckningsbegåvad arkitekt i början av karriären eller en arkitektstuderande vid KTH, LTH, Chalmers, BTH, SLU, HDK, arkitekturhögskolan i Umeå eller Konstfack. Stipendiaten ska ha visat sin förmåga att i teckning skildra en upplevd eller tänkt verklighet eller dokumentera en tankeprocess. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Stipendiaten utses av fondens styrelse, som består av tre representanter från Sveriges Arkitekter och två från Svenska Tecknare.