MEM:s resestipendium - Sveriges Arkitekter
Illustration av vinnaren av MEM:s resestipendium 2020 Simon Lundberg. Bilden är beskuren.

Illustration av vinnaren av MEM:s resestipendium 2020 Simon Lundberg. Bilden är beskuren.

MEM:s resestipendium delas ut till en teckningsbegåvad student eller arkitekt i början av sin bana. Det vill säga de som har varit yrkesverksamma i max två år efter examen.

MEM:s stipendiefond instiftades 1973 av Svenska Arkitekters Riksförbund för att hedra minnet av arkitekten och tecknaren Mats Erik Molander som också var organisationens ordförande 1966-68.

Ur MEM:s stipendiefond delas varje år ut ett resestipendium till en teckningsbegåvad arkitekt i början av karriären eller en arkitektstuderande* vid KTH, LTH, Chalmers, BTH, SLU, HDK, arkitekturhögskolan i Umeå eller Konstfack.

Stipendiaten ska ha visat sin förmåga att i teckning skildra en upplevd eller tänkt verklighet eller dokumentera en tankeprocess. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Stipendiaten utses av fondens styrelse, som består av tre representanter från Sveriges Arkitekter och två från Svenska Tecknare.

Jury

För Sveriges Arkitekter:
Gustav Stjärnström, Bergkrantz arkitekter
Johan Oscarsson, Elding Oscarson
Tove Forsblom, Fojab

För Föreningen Svenska Tecknare:
Lars Fuhre, Grafisk formgivare
Stina Löfgren, Illustratör

Så här går det till

  • Stipendiet ska användas till en kommande resa, varifrån stipendiaten är skyldig att avge rapport i form av minst tre teckningar i original samt en kort reseberättelse till fondstyrelsen, inom ett år.
  • Ansökan för stipendiet ska innehålla examensbevis/studieintyg samt arbetsprover om minst tre eller högst fem handritade teckningar i original (ej målningar eller färglagda teckningar).
  • Fyll i dina kontaktuppgifter på ansökningsblanketten som du laddar ner här.
  • Tecknarens signatur ska inte synas, för att behålla förslagets anonymitet inför juryn.
  • Ditt bidrag ska vara Sveriges Arkitekter tillhanda i december 2020 (exakt slutdatum meddelas senare under året). Arbetsproverna ska vara monterade på kartong (max A1) för att inte skadas i hanteringen.
  • Postadressen är Sveriges Arkitekter, MEM-stipendiet, Box 5027, 102 41 Stockholm. Budadressen är Storgatan 41, (T-bana Östermalmstorg).

Välkommen med din ansökan!

*För att räknas som ”studerande vid svensk arkitekturskola” – behöver sökande vara inskriven på en svensk arkitekturutbildning av någon av nämnda skolor och kunna uppvisa intyg på det. Om en student gör ett utbytesår på annan skola (till exempel i utlandet), men fortfarande är inskriven på svensk arkitekturutbildning ska intyg från båda skolorna skickas in med ansökan.