MEM:s resestipendium - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Vinnare av MEM-stipendiet 2019 Gustav Lundström

Stipendiet delas ut till en teckningsbegåvad student eller arkitekt i början av sin bana. MEM:s stipendiefond instiftades 1973 av Svenska Arkitekters Riksförbund för att hedra minnet av arkitekten och tecknaren Mats Erik Molander som också var organisationens ordförande 1966-68.

Ur MEM:s stipendiefond delas varje år ut ett resestipendium till en teckningsbegåvad arkitekt i början av karriären eller en arkitektstuderande vid KTH, LTH, Chalmers, BTH, SLU, HDK, arkitekturhögskolan i Umeå eller Konstfack. Stipendiaten ska ha visat sin förmåga att i teckning skildra en upplevd eller tänkt verklighet eller dokumentera en tankeprocess. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Stipendiaten utses av fondens styrelse, som består av tre representanter från Sveriges Arkitekter och två från Svenska Tecknare.

Ansökan ska innehålla examensbevis/studieintyg samt arbetsprover om minst tre eller högst fem handritade teckningar i original (ej målningar eller färglagda teckningar). Arbetsproverna ska vara monterade på kartong (max A1) för att inte skadas i hanteringen.