Kritikerpriset 2013 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Kritikerpriset 2013 tilldelas Dan Hallemar för ett mångårigt och engagerat bidrag till att bredda och fördjupa svensk arkitekturkritik.

Dan Hallemar har genom sitt skrivande i såväl dagspress som fackpress under många år utvecklat ett unikt och personligt tilltal, förenat med en samhällsorienterad förmåga att urskilja och blottlägga tendenser och strömningar i tiden.

Det är en arkitekturkritik som ofta tar sin utgångspunkt i litteratur, film, musik och i händelser i vardagen. Därifrån utvecklas breda och infallsrika reflektioner om arkitekturen i ett sammanhang av politik, ekonomi och sociala krafter.

Språket är målande och inte sällan poetiskt men på samma gång lättillgängligt och klart. Dan Hallemar skriver för att bli förstådd och läst av allmänheten men också för att föra in arkitektkåren i samhällsdebatten – och samhällsdebatten till arkitekterna.

Som redaktör för Arkitektur har Dan Hallemar sedan 2011 fått en ny roll i svensk arkitekturdebatt. I redaktörsrollen ingår att ha en idé om kritikens uppgift, att utveckla dess former och skapa förutsättningar för en kvalificerad arkitekturkritik. I det sammanhanget kan Hallemars öppna blick och idémässiga djärvhet finna nya utmaningar.

– Juryns motivering.

Jury

Torsten Hild, arkitekt SIR/MSA
Charlie Gullström, arkitekt SAR/MSA
Johan Mårtelius, arkitekt SAR/MSA
Erik Berg, journalist