Kritikerpriset 2012 - Sveriges Arkitekter

Jan Jörnmark och Annika von Hausswolff tilldelas kritikerpriset 2012 för deras bok Avgrunden, där de visar på de svindlande sambanden mellan stadsplanering, arkitektur och den globala ekonomin.

Annika von Hausswolff. Upphovsrätt: Fotograf: Jan Jörnmark.

Annika von Hausswolff.
Upphovsrätt:
Fotograf: Jan Jörnmark.

Bokens kraftfält skapas i spänningen mellan de utsökta och närmast skrämmande fotografierna av industrisamhällets ruiner och de initierade och fascinerande analyserna av världsekonomins förstörande (och uppbyggande) kraft. Boken sätter in arkitektur och planering i ett brinnande aktuellt sammanhang, och visar hur oupplösligt förbundna dessa verksamheter är med de lång- och kortvågiga ekonomiska och kulturella strömningarna. Utforskandet av övergivna platser ger oss också ett perspektiv på hur tidsbundna idealen är och ger oss anledning att ställa oss frågan vilka de blinda fläckarna är i vår tids arkitektur och planering. Boken är en konsekvent utveckling av och uppföljare till Jan Jörnmarks tidigare publikationer om bortglömda platser.

– Juryns motivering.

Jury 2012

Torsten Hild, arkitekt SIR/MSA
Johan Mårtelius, arkitekt SAR/MSA
Lena Friblick, journalist
Anders Svensson, arkitekt SAR/MSA