Kritikerpriset 2010 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Elisabet Andersson har genom ett stort engagemang i arkitektur och stadsplanering, en bra språkbehandling och kunskap i ämnet bidragit till att göra frågor kring stadsrum, planering och arkitektur tillgängliga för en bred allmänhet.

Arkitektur och stadsplanering är komplexa verksamheter, där integration, historia, stadsrum, ekonomi, levnadsvillkor och estetik blandas. Att höja nivån på debatten kring dessa ämnen från att enbart handla om tycke och smak är viktigt för vår gemensamma framtid i staden.

Elisabet Andersson är starkt drivande av arkitekturfrågor vid Svenska Dagbladet. Hon är noggrann, kunnig och en säker stilist. I artiklar om till exempel Slussen, Stockholms stadsbibliotek och Stockholm Waterfront ger hon oss både bakgrund och internationell utblick. På så sätt skapar hon tillfälle för läsaren att se nya sammanhang.

Genom sitt arbete bidrar Elisabet Andersson till att förklara vad stadsbyggnad handlar om för en bred allmänhet. Hon öppnar därmed möjligheten för många att delta i en diskussion om samhället i stort och arkitektur i synnerhet.

– Juryns omdöme.

Jury 2010

Bosse Bergman
Katarina Bonnevier
Christoffer Barnekow
Lena From
Torun Hammar