Kasper Salin-priset 2012 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Lunds domkyrka har efter en långvarig process nu fått det besökscentrum som valdes i en tävling redan 2004. Domkyrkoplatsen längs domkyrkans sydsida har därmed fått ett helt nytt folkliv.

”Kasper Salinpriset 2012 tilldelas Domkyrkoforum för ett djärvt arbetssätt som med poetisk precision resulterat i en övertygande helhet. Byggnaden har en tydlig egen arkitektonisk identitet som samtidigt lyckas underordna sig domkyrkan. Entrén mot Stora Södergatan är starkt och självständigt formad som aldrig tidigare i Sverige.” 

– ur juryomdömet.

Domkyrkoforum i Lund.

Domkyrkoforum i Lund.

Domkyrkoforum i Lund

Arkitekt: Carmen Izquierdo arkitektkontor AB genom ansvarig arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo och handläggande arkitekt SAR/MSA Andreas Hiller samt medverkande arkitekter SAR/MSA Andreas Hermansson, Erik Törnkvist samt arkitekter MSA Isabel Gonzaga och Malin Belfrage.
Beställare: Domkyrkorådet i Lund genom Christer Larsson och Torgny Werger.
Entreprenör: Projektstyrningsgruppen, PSG AB genom Göran Rudolfsson. Partnering med generalentreprenad.
Konsulter: Landskapsarkitekt för Domkyrkoplatsen: Ateljé Landskap genom landskapsarkitekt LAR/MSA Charlotte Lund. Konstnärlig utsmyckning: konstverk i Hörsal: Anita Christoffersson. Projektledning: WSP, Lars G Gustafsson; Projekteringsledare: WSP, Ulrika Tuvesson Selén; Konstruktion: WSP, Jan Lövgren; VVS: WSP, Patrik Holmquist; El: WSP, Ronny Sjöholm; Akustik: WSP, Anna Swanberg och Maria Carlsson.

Övriga nominerade

Årsta kyrka av Johan Celsing arkitektkontor. Beställare var Svenska Kyrkan, Enskede-Årsta församling.
Naturum Tåkern av Wingårdh arkitektkontor. Beställare var länsstyrelsen i Östergötland och ägaren Naturvårdsverket.

Jury

Björn Edström, arkitekt SAR/MSA
Louise Masreliez, arkitekt SAR/MSA
Helle Juul, arkitekt MAA
Leif Brodersen, arkitekt SAR/MSA


Relaterat


Portal och atrium av Carmen Izquierdo vann Domkyrkorådet i Lunds allmänna arkitekttävling om besökscentrum för Lunds domkyrka.

”Som ett rö för vinden” av Wingårdh och NOD utsågs till vinnare av Länsstyrelsen i Östergötlands och Naturvårdsverkets inbjudna arkitekttävling för Naturum vid sjön Tåkern i Ödeshög.