För många akademiker har för mycket att göra - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—15 Jun 2016

Saco har presenterat en kartläggning av akademikernas arbetsmiljö. Kartläggningen visar att oroande många akademiker upplever att deras psykosociala arbetsmiljö försämrats.

Nästan två tredjedelar av akademikerna svarar att de har hög arbetsbelastning med alldeles för mycket att göra. Det är i den kommunala sektorn som belastningen är som störst med hög arbetstakt och psykiskt påfrestande arbete.

Det här är tendenser som finns även i arkitektbranschen. På de privata arkitektföretagen har den genomsnittliga debiteringsgraden ökat till strax under 80 procent. Oförmågan att förändra affärsmodellen eller höja timarvodena innebär en press på de anställda att bokföra all tid på projekten. Det finns inte utrymme för interna möten eller pauser i arbetet. Det leder till överbelastning och frånvaro, i värsta fall utbrändhet och långtidssjukskrivningar med stora kostnader för företagen och lidande för de anställda.

Svårigheterna för kommunerna att rekrytera arkitekter har ökat arbetsbelastningen på dem som arbetar på bygglovs- och planavdelningar samtidigt som ärendemängden har ökat och handläggningstiderna har kortats.  Det märks också på de kommunalanställda arkitekterna. Allt fler ligger i riskzonen att bli utbrända.

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. Många gånger beror en dålig psykosocial arbetsmiljö på otydligt ledarskap och en dålig arbetsorganisation. Här finns mycket att göra som både gör organisationen effektivare och lönsammare samtidigt som arbetsmiljön förbättras och kostnaderna för sjukskrivningar undviks. Arbetsgivare, sätt igång!

Mer om Sacos kartläggning

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *