ArkitekturSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2015.09.23
kl. 08.00 - 09.00

Plats

Stockholm

Markpolitik är ett av de mest kraftfulla verktygen för att premiera kvalitet och hållbarhet och under pågående mandatperiod ska Sveriges kommuner ta beslut om en markanvisningspolicy. Till denna arkitekturfrukost bjuder vi in politiker, experter och arkitekter för att prata om goda exempel och vad som kommer att hända framöver.
Medverkande: Elin Olsson (MP), Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef Upplands Väsby, Cattis Carlén, markstrateg Riksbyggen, Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter.
För er som inte kan närvara sänds seminariet live

Anmälan

För mer info e-posta Ellinor Irving


Se webbsändningen här