DESIRE - arkitektur för vår framtida livsmiljö - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.08.23 - 2018.09.23

En utställning initierad och kurerad som del av testpiloten ”Sveriges Arkitekter på Form/Design Center”. Offentliga och privata aktörer samt universitet ges genom utställningen en plattform att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur, från inredning till hus, landskap och städer. DESIRE – viljan och kraften att diskutera och debattera det samhälle och den arkitektur vi formger för framtiden

Varje aktör som deltar i utställningen väljer ett tema att fördjupa, och presenterar sitt undersökande arbete i ett av följande format;
film, bok, debattartikel eller fysisk modell

Uppgiften till DESIRE är att identifiera en frågeställning, ett tema, som man anser viktigt för framtidens arkitektur och livsmiljöer. Detta tema renodlas och presenteras på ett så tydligt och fördjupat sätt att det kan bli en utgångspunkt för en initierad diskussion med publiken, både den professionella publiken och allmänheten. Diskussionen som uppmuntras kan vara olika till sin karaktär; etisk, processinriktad, ekonomisk, estetisk, hållbar, byggteknisk, juridisk, eller annan. Under utställningstiden kommer aktörer såsom fastighetsbolag, kommuner, arkitektkontor och universitet att bjudas in aktivt, för att uppmuntra till dialog om utställningens innehåll.

Medverkande: Arklab, Chroma Arkitekter, DIS/ORDER, FOJAB, Förstberg Ling, Gora Art&Landscape, Gunilla Svensson Arkitektkontor, Horisont, Jaenecke, Kanozi, Landén + Krantz, Liljewall, Lunds kommun, LTH Arkitektskolan, Malmö stad, Nyréns, Nätverk Skåne NV, Open Studio, PLANAS, Region Skåne, SLU Alnarp Landskap, smog studio, Space by Jeanette, STADSTUDIO, SWECO, Sydväst, Tema, Tengbom och Testbedstudio.

I oktober kommer DESIRE visas i anslutning till evenemanget Reflect Project Connect i Serra dei Giardini i Venedig, där Sveriges Arkitekter är en av arrangörerna. Utställningen DESIRE arrangeras av Sveriges Arkitekter, Region Skåne, Malmö stad och Form/Design Center.