Den temporära arkitekturen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.01.25
kl. 15.00 - 17.00

I dagens planering föreslås många tillfälliga eller temporära lösningar i allt från bostäder, skolor till grönområden. Men hur påverkas vi av dessa tillfälliga eller temporära lösningar?
Kan temporör arkitektur fungera vid etablering av nya platser och målpunkter i staden.
Kan den skriva om mentala kartor?
Vilket värde lämnar temporär arkitektur efter sig för människor och platser?

Akademin för Arkitektur vill bjuda in till ett samtal om förhållningssätt till temporär eller tillfällig arkitektur på Kulturhuset Cyklopen i Bandhagen den 25 januari klockan 15.00. Cyklopen har Onsdagspub efter samtalet.

Det går inte längre att anmäla sig till samtalet som är fullbelagt 

Inbjudna talare till samtalet är

Henrik Rundquist, arkitekt, ledamot av Kasper Salin priset 2014–2016
Mattias Kärrholm, arkitekt, professor på LTH i Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Jessica Segerlund, processledare Frihamnen, Älvstranden Utvecklings AB
Isak Forsell, representant för Kulturhuset Cyklopen

Samtalet sker i samarbete med Stockholms Arkitektförening.