Årsmöte Sveriges Arkitekter Skåne + ABAR: Prisbelönt Skånsk Arkitektur 2018 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.02.13
kl. 17.00 - 19.45

Arrangör

Sveriges Arkitekter Skåne

Årsmöte + ABAR: Prisbelönt Skånsk Arkitektur 2018

17.00, den 13 februari på Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö

Årsmöte för verksamhetsperioden 2019-20 där vi bland annat väljer en ny styrelse. Efter mötet uppmärksammar vi fyra skånska projekt som belönades med arkitekturpriser under 2018.

Kom i god tid! Evenemanget är öppet för alla, men medlemmar i Sveriges Arkitekter Skåne som vill ha rösträtt under mötet behöver anmäla sig i röstlängden före mötets öppnande.

Kallelse och möteshandlingar finns på: www.arkitekt.se/arsmote-i-sveriges-arkitekter-skane/

Projekten som presenteras

Brantevik 28:11

Pontus Westerström/Christer Svensson 

Simrishamns Arkitekturpris 2018, ”För intressanta och tilltalande byggnader med fantasirik gestaltning där husens karaktärsdrag med olika utformning och utseende upplevs som arkitektoniskt samhöriga.”

Läs mer på: https://www.simrishamn.se/blog/2018/10/25/byggnader-i-brantevik-vann-arets-arkitekturpris

Hamnoasen, Landskrona

Stadstudio

Region Skånes arkitekturpris 2018,  ”Det mod och kreativitet som präglat projektets aktörer när andra inte vågat satsa är beundransvärt”.

Läs mer om motiveringen och priset på: utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/priser-och-stipendier1/skanes-arkitekturpris1/

Läs mer om projektet på: stadstudio.se/portfolio/hamnoasen/

Hyllievångsskolan, Malmö

Liljevall arkitekter

Malmös Stadsbyggnadspris 2018: ”På ett självklart vis förenas en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner.”

Läs mer om motiveringen på: malmo.se/Bo-bygga–miljo/Bo–bygga/Stadsbyggnadspriset.html

Läs mer om projektet på: www.liljewall.se/hyllievang

Lunds Nya Tingsrätt

Fojab arkitekter

Lunds stadsbyggnadspris 2018, ”En komplex byggnad, med höga krav på säkerhet och effektiva flöden, har gestaltats med fokus på såväl funktionalitet, som värdighet och transparens mot omgivande stadsrum”

Läs mer om motiveringen och priset på: www.lund.se/trafik–stadsplanering/byggprojekt/stadsbyggnadspriset/

Läs mer om projektet på: fojab.se/projekt/lunds-tingsratt/