Sveriges Arkitekter Studenterna - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Studenterna är studenternas kontaktnät och intresseorganisation vid Sveriges nio arkitekturskolor. Vi jobbar med utbytet mellan discipliner, skolor, årskurser samt kopplingen till arbetslivet och Arkitektursverige. Vi värnar om utbildningens kvalitet och studiesociala frågor.

Arkitekttävlingar för studenter


Kakeltävlingen 2017

Byggkeramikrådet med stöd av med Sveriges Arkitekter bjuder för sjunde året i rad in studenter vid arkitekturskolor i Sverige till en arkitekttävling. Årets tema är ”Ett flytande rum för badkultur”....

Oyster studenttävling 2017

Alla Sveriges arkitektstudenter bjuds in att delta i idétävlingen Skogen, som arrangeras i samband med landskapsarkitekturseminariet Oyster 2017. Tävlingen grundar sig på Oysters tema Human Nature som vill belysa naturen...

Kakeltävlingen 2016

Nu är vinnaren i tävlingen utsedd och det blev förslaget Marknaden & Marknaden av Louise Karlsson och Aleksandra Borzecka, Chalmers tekniska högskola.


Instagram @arkitektstudenternaTwitter @arkstud