Ansökan om utträde ur Sveriges Arkitekter - Sveriges Arkitekter

Ansökan om utträde ur Sveriges Arkitekter

  • Personuppgifter som registrerats i Sveriges Arkitekters medlemsregister:

  • Arbetsgivare/egen verksamhet


Anmälan om utträde sker skriftligen och du har tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstid räknas från månadsskiftet närmast efter det att skriftlig anmälan inkommit till Sveriges Arkitekter. Under uppsägningstiden betalar du medlemsavgiften som vanligt.