Nyheter

PDF-version

Ny arkitektförsäkring

Sveriges Arkitekter har tecknat en ny ArkitektFörsäkring med Salus Ansvar och Svenska Konsumentförsäkringar. Det nya avtalet började gälla den 1 oktober. Samtidigt upphörde det dittillsvarande samarbetet med försäkringsbolaget Zürich.

- Med Salus Ansvar bedömer vi att förutsättningarna är bättre för att kunna åstadkomma en långsiktigt stabil avtalsrelation, säger förbundsdirektör Staffan Carenholm.

Salus Ansvar och Sveriges Arkitekter samarbetar sedan tidigare inom bank och sakförsäkring. I och med det nya avtalet blir Sveriges Arkitekter konceptkund hos Salus Ansvar, det vill säga en kund som samarbetar med företaget inom områdena spara, låna och försäkra samt marknadsför dessa tjänster under eget varumärke.

Cirka 700 arkitektföretag har idag tecknat Sveriges Arkitekters ArkitektFörsäkring och erbjuds nu teckna nya avtal. ArkitektFörsäkring kan tecknas av den som med sitt företag är ansluten till Sveriges Arkitekters ArkitektService AB och av medlemmar i Sveriges Arkitekter som har egen verksamhet som sidoverksamhet.

Infrastruktur i nya regeringen

Våren 2004 kommer regeringen att presentera en kraftfull satsning på svensk infrastruktur, lovade statsminister Göran Persson i sin regeringsförklaring. Det handlar om investeringar som passagen genom Stockholm. Citybanan ska byggas, sade Göran Persson.

Vidare utlovade regeringen ökat stöd till kommuner som bygger ut bredband. Examinationerna inom forskarutbildningen ska fördubblas och regeringen vill stärka grundforskningen och forskarutbildningen.

Skatterna ska styra mot hållbar utveckling. Under kommande vår ordnas, på svenskt initiativ, en internationell konferens i Göteborg om hållbar utveckling.

Bostäder och design i proppen

Statliga garantier ska göra det lättare att få fram kapital för bostadsbyggande. För att klara detta föreslår regeringen i sin budgetproposition för 2004 att Statens Bostadskreditnämnd ska få ökade befogenheter.

Vidare har regeringen inrättat ett särskilt bolag, som kan ta över tomma lägenheter från kommunala bostadsföretag i utflyttningskommuner. Alternativt kan bolaget gå in med riskkapital för utvecklingsinsatser. Kommuner i tillväxtregionerna kan få tidsbegränsade investeringsstimulanser för att öka byggandet av små hyresrätter och studentbostäder. Stödet löper ut 2006.

I budgetpropositionen framgår också att Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, får 20 miljoner kronor för att förbereda designåret 2005 och för projekt som ska hjälpa företagen att utveckla sin design.

Mama i regeringsrätten

Bonnierföretaget Bonzoo har överklagat Patent- och besvärsrättens beslut att dra in utgivningsbeviset för mammatidningen Mama. Därmed fortsätter striden om namnet med arkitekturtidskriften Mama, magasin för modern arkitektur.

Himmavid i Malmö

Malmös stadsbyggnadskontor har gett ut en heminredningstidning som heter Himmavid.

I tidningen, som ska delas ut gratis på bibliotek, vårdmottagningar och andra offentliga platser, skildras bland annat åtta malmöhem, däribland skateboardgängets kollektiv i en trea i Lindängen, paret i villan i Husie och sexbarnsfamiljens tre rum och kök på Davidshall.

- Budskapet är "ditt hem duger", säger projektledaren Eva Dahlman, arkitekt på stadsbyggnadskontoret, till Sydsvenska Dagbladet.

Förutom att vara ett komplement till det som kan kallas trendigt och lyxigt i Västra hamnen, ska tidningen med tips och idéer inspirera malmöborna till ett mer miljövänligt liv.

Boverket i egen DN-bilaga

Boverket har hakat på samma sätt att nå ut som Sveriges Arkitekter, en annonsbilaga i Dagens Nyheter.

Det är Boverkets Byggkostnadsforum som står bakom bilagan, som kom ut den 30 september. "Det går att bygga billigare!", var det återupprepade budskapet. I bilagan finns bland annat texter om projekt som stöds av Byggkostnadsforum.

Ny tidning om FM

En ny tidning om det som kallas facilities management och outsourcing startar i oktober och ska utkomma fyra gånger om året. Enligt ett pressmeddelande blir upplagan 10 000 exemplar. Namnet är Facilities.

- Vårt mål är att utbilda branschen och vara en samlingsplats för frågorna, säger Inger Nedergården, som är chefredaktör, ansvarig utgivare och delägare.

Ny vd i Byggherreforum

Stefan Sandesten har utsetts till ny vd i Byggherreforum, riksföreningen för privata och offentliga byggherrar. Stefan Sandesten är teknisk direktör i Vasakronan och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet, med inriktning på beställarrollen i byggandet. Som vd i ByggherreForum kommer han att behålla uppdraget som adjungerad professor.

SLU-professur överklagad

I förra numret av Arkitekten skrev vi att landskapsarkitekt Carola Wingren blivit ny professor i landskapsarkitekturens formlära på Alnarp. Överklagandetiden hade då inte gått ut.

Nu har beslutet överklagats av Monika Gora, landskapsarkitekt och konstnär, och Maria Hellström, konstnär och doktorand i landskapsarkitektur, som själva sökt professuren. Deras huvudskliga invändning är att veteskapliga meriter prioriterats före konstnärliga, trots att det handlar om en konstnärlig professur.

Att beslut om tillsättning av professorer överklagas är mer regel än undantag. Lärarförslagsnämnden och Carola Wingren får nu yttra sig i ärendet, innan SLU:s överklagandenämnd tar det slutgiltiga beslutet.

ä Arkitektgrav skändad

Arkitekturprofessorn Sten Samuelsons grav i Ängelholm har skändats. Någon har stulit avgjutningen av hans hand i mässing som prydde gravvården, skriver Helsingborgs dagblad.

Sten Samuelson föddes i Ängelholm 1926 och avled den 4 juli 2002. Han var professor vid Lunds Tekniska Högskola och ritade bland annat Stadshuset och sjukhuset i Ängelholm, Nya Ullevi i Göteborg och Malmö Stadion.

Från Karolinskas labb till Paris

Bjurström & Brodin Arkitekter i Stockholm har inbjudits att delta i en formgivningstävling på Pasteurinstitutet i centrala Paris.

Uppgiften är bland annat att föreslå arkitektonisk och teknisk innovativ design av nya forskningslaboratorier för biologi, anpassade till tomten i Montparnasse. Övriga inbjudna är tre franska, ett amerikanskt och ett brittiskt arkitektkontor. Tävlingen pågår under oktober och november i år.

- Anledningen till att vi har blivit inbjudna är de byggnader kontoret ritat för Karolinska Institutet under en tioårsperiod. De har väckt intresse med sina nyutvecklade laboratorieprinciper, säger Krister Bjurström.

Idag arbetar 14 arkitekter på kontoret.

- Tävlingsuppdraget påverkar inte sysselsättningsläget påtagligt, men en vinst skulle kunna innebära ett relativt stort åtagande, säger Krister Bjurström.

Kasper Salin på nätet

I nästa Arkitekten presenteras nomineringarna till årets Kasper Salin-pris. Men ett par veckor innan dess presenteras de på www.arkitekt.se. Där kommer det också att finnas möjlighet att rösta på sin favorit bland de nominerade projekten.

Vinnaren av Kasper Salinpriset och övriga arkitekturpriser presenteras på Arkitekturdagen den 24 november och samtidigt på www.arkitekt.se.

Möte med Lövdén. Sveriges Arkitekter ska gå in i den bostadspolitiska debatten. Det beslutade styrelsen vid sitt senaste möte. På Arkitekturdagen den 24 november presenteras organisationens bostadspolitiska riktlinjer.

Som ett led i arbetet med att formulera riktlinjerna, bjöd Sveriges Arkitekter in bostadsminister Lars Erik Lövdén till kansliet. Lövdén dök upp, ett par minuter innan detta nummer av Arkitekten skickades iväg till tryckeriet.