Vad gör en inredningsarkitekt?

Utbildningen

Inredningsarkitektur läser du på Konstfack i Stockholm.

Utbildningen omfattar 200 poäng. Fem veckors praktik på arkitektkontor ingår i utbildningen och ordnas av skolan. Det är också vanligt med ett eller flera sabbatsår för att praktisera ytterligare.

Till inredningsarkitektutbildningen antas man enbart efter antagningsprov. Sammanlagt antas ca 15 studenter varje år. De enda formella kraven som ställs på dig om du vill söka till utbildningen är att du skall ha fyllt 18 år senast under det kalenderår då studierna påbörjas samt ha genomgått grundskola eller motsvarande. Men konkurrensen om platserna brukar vara stenhård. Har du inte en grundläggande konstnärlig utbildning innan du söker är det hart när omöjligt att bli antagen.

Utbildningen liknar arkitektutbildningen vid de tekniska högskolorna men innehåller mer av konstnärliga övningar och mindre teknik.

På HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) i Göteborg finns en mer allmän designutbildning där det finns möjligheter att läsa kurser i inredningsarkitektur och själv komponera en utbildning till inredningsarkitekt.

Yrket

Inredningsarkitekter arbetar med rumsutformning och rumsfunktioner vid såväl nybyggnad som ombyggnad och tillbyggnad.

Någon knivskarp gräns mellan den projekterande arkitektens och inredningsarkitektens arbetsuppgifter finns inte. Ofta samarbetar båda i samma projekt. Precis som för arkitekten är inredningsarkitektens arbete inte bara en fråga om det estetiska. Utöver att vara ansvarig för färgsättning, val av möbler, golvbeklädnad och annan inredning måste inredningsarkitekten se till att rummen är funktionella för den verksamhet som skall bedrivas. Inredningen av exempelvis ett postkontor ställer helt andra krav än inredningen av ett sjukhus eller en skola. Precis som för arkitekten rymmer arbetet också en hel del administrativa uppgifter.

En del inredningsarkitekter arbetar med möbelformgivning, men det är få som kan försörja sig på bara det. De flesta kombinerar detta arbete med inredningsprojektering.

Inredningsarkitekter kan också arbeta som projektledare, förvaltare och upphandlare.

Arbetsmarknad

Det finns omkring 800 inredningsarkitekter i landet, varav närmare hälften driver egen verksamhet. Övriga arbetar som anställda i arkitekt- eller inredningsarkitektföretag. Bara ett fåtal är kommunalt eller statligt anställda.

Under senaste året har arbetsmarknaden blivit lite sämre De som går ut från arkitektutbildningarna i dag har fått lite svårare att hitta jobb. Förväntningarna är att marknaden kommer gå upp igen inom ett par år.

Konstfack, LM Ericssons väg 14, Box 3601, 126 27 STOCKHOLM, Tel: 08-450 41 00

Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet. Box 131, 405 30 GÖTEBORG, Tel: 031-773 48 92