Master tar studenter till Kina

En grupp svenska och kinesiska studenter har precis åkt till Nanjing, en snabbt växande mångmiljonstad i östra Kina. Efter en och en halv termin vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona har de nu bytt till Nanjing Forestry University.

– Bara erfarenheten att ha varit här skulle vara värdefull för vem som helst, säger Kajsa Rue Hallén, en av de svenska studenterna.

– Utbytesprogrammet var en möjlighet att se europeisk stadsplanering och europeiska idéer, säger den kinesiska studenten Zang Jing.

Det nya masterprogrammet, Urban Design i Kina och Europa, är delat lika mellan de två lärosätena. Första tredjedelen är förlagd i Sverige, andra tredjedelen i Kina och sedan är det upp till studenten att välja var examensarbetet ska slutföras. Eller en kombination, dubbla examen är också en möjlig avslutning för årskullens femton studenter.

– Kina är intressant därför att landet befinner sig i en expansionsfas, säger Gunnar Nyström, universitetslektor på BTH.

Han är på plats tillsammans med klassen och är den som byggt upp den svenska sidan av samarbetet.

Blekingestudenterna mötte det växande Kina direkt när de landade i Shanghai. Mycket människor, trångt och snabbt. Kajsa Rue Hallén tycker ändå att den svenska planeringsutbildningen kan sättas i förhållande till det hon ser.

– Utvecklingen liknar hur man byggde på 60-70-talet i Sverige, men i mycket större skala och med ännu sämre kvalitet. Med den erfarenheten har vi kunskap som kan användas för dagens kinesiska situation.

För Zang Jing kom mötet med planering i en annan världsdel redan i höstas.

– Vi besökte Stockholm, Göteborg och Malmö och tittade på förnyelse av tidigare industriområden. Det var intressant både utifrån hållbarhetsfrågor och ur ett socialt perspektiv.

Från att planera för kommersiell verksamhet, bostäder och offentlig service i Göteborgs hamn ska studenterna nu arbeta med landskaps- och stadsplaneringsprojekt i en kinesisk kontext. Kajsa Rue Hallén igen:

– Vi jobbar med en förorenad kanal som rinner genom Nanjings universitetscampus. Byarna längre upp antogs först vara anledningen, sen framgick att avloppen på campus går direkt ner i kanalen. I projektet tittar vi på naturlig vattenrening kopplat till ett designförslag.

Till en början fanns en del språksvårigheter, men också andra kunskaper som inte ligger på samma nivå. Svenska studenter ska studera på avancerad nivå i Nanjing men har inga baskunskaper i traditionell kinesisk trådgårdskonst.

– Hur gör man då? frågar sig Gunnar Nyström. Vi ska inte till varje pris försöka gå förbi kulturella hinder – mötet mellan kulturerna är ju en stor del av syftet.

I kursprogrammet beskrivs mötet som att "pröva det offentliga rummets problematik ut­ifrån olika traditioners utgångspunkter". Kinas "tätare stadsbyggande som under långa tider varit kretsloppsinriktat" och "en stark organisation av samhällsöverbyggnaden" jämförs med att "i Europa präglas det offentliga samtalet av en mångfald synsätt som ställs mot varandra i argumentation". Det går att läsa in mer: ett Sverige som saknar urban tradition och ett Kina som saknar ett offentligt samtal.

Enligt Gunnar Nyström finns det två anledningar att bedriva mångkulturella studier:

– En växande del av våra stadsbor har andra anspråk på det offentliga rummet än vad vi är vana vid. Och arbetsförhållandena internationaliseras, svenska konsultföretag är verksamma globalt och svenska kommuner samarbetar med utländska städer.

Masterprogrammet Urban Design i Europa och Kina har hittills mötts av intresse från framför allt utländska sökande. 132 personer har sökt de femton platserna nästa termin, och hemadresserna är spridda: Pakistan, Nigeria, Iran, Danmark, Kina, Turkiet, Östersund.

Gunnar Nyströms förhoppning är att programmet utvecklas till mer av lärar- och forskningssamarbete. För det är de internationella kontakterna han återkommer till.

– Vi kan inte åka runt hela jorden. Men vi kan åka till Nanjing.

Björn Ehrlemark

En studieuppgift blir universitetets planerade forskningscenter på landsbygden söder om Nanjing. Kajsa Rue Hallén möter ett par fiskare vid inventeringen. Foto: Therese Aldinge

Fler nya masterutbildningar

Chalmers: Masterprogrammet Architectur and Engineering startade ht 2009. Master i Interior Architecture med fokus på bland annat akustik och ljus är på gång.

HDK: Designmastern Business & Design Lab, ett samarbete med Handelshögskolan, startade ht 09.

Konstfack: Masterprogrammet InSpace startade 2007-2008 och handlar om mötet mellan rum, konst och inredning.

KTH: Ny master i landskapsarkitektur ur ett Stockholmsperspektiv, och flera nya masterstudios exempelvis Critical Studies med fokus på genus.

LTH: Sedan några år tillbaka kan man räkna en praktiktermin som en del av utbildningen på avancerad nivå.

SLU: Ny nordisk master i landskapsplanering, undervisningen förlagd i Sverige, Danmark och Norge.

UMA: Första mastern på nya arkitektskolan i Umeå, Laboratory of Sustainable Production, startar ht 2010.