I tillgänglighetens tjänst - Sveriges Arkitekter

I tillgänglighetens tjänst

Det är samma kamp nu som för 50 år sedan! Det är dyrt och krångligt med funktionhindergrejerna tycker byggsidan, säger arkitekt Mai Almén, i tillgänglighetens tjänst sedan 50 år.