Woodland Sweden drar fullsatta hus i Helsingfors - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Jan Nyberg

The Exhibition Woodland Sweden was represented at the Wood day in Helsinki. So was also four, specially invited, Swedish Architects to talk about the material and the use in todays architecture.

Read more about the Wood day in Finland here

Woodland Sweden (läs mer om utställningen här) fanns på plats under den nationella Trä-dagen i Helsingfors. Det gjorde även fyra arkitektkontor från Sverige som föreläste, helt i Woodlands-anda, om träarkitektur. Seminarierna med Kjellander Sjöberg och General Architecture, men även White och Wingårds, drog fulla hus.

Foto: Jan Nyberg

Läs mer om trädagarna i Helsingfors här