Villaområdet som del av den urbana väven - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Elisabet Näslund—7 Jul 2014

Folk som vill bo i villa utmålas gärna i den offentliga diskussionen som egoistiska, konservativa miljöbovar. Naturligtvis är det lätt att peka på det hållbarhetsmässigt problematiska i villaområdets struktur: bilberoende, brist på social blandning och på hushållning med marken.

Planerare och politiker får dock inte gå i fällan att bara klanka på de som föredrar småhus – istället ska de se till att göra villaområdet till del av den urbana väven.

Dagens utan motstycke starka kritik mot bilen bäddar för insatser som infartsparkeringar för cyklar och bilpooler. Att förstärka bussnätet längs större gator och knyta det till kollektivtrafiknoder har flera positiva effekter: fler kan pendla till jobbet, områdena blir ett alternativ även för icke bilägare och platsen vid vissa stopp kan bli villaområdescentra.

Det sistnämnda är en motor för att få till stånd en optimal förtätning av villaområdena. Idag ges bygglov ganska slumpmässigt för att bygga små flerfamiljshus på tomter med gamla detaljplaner. Men det klokaste ur planeringssynpunkt är att skapa förtätning kring ett befintligt eller nytt centrum och erfarenheten visar att det bäst sker vid en kollektivtrafikpunkt.

Bygg äldreboenden där så att de som flyttade till sin villa på 1960-talet kan bo kvar i området när hälsan börjar svikta. Bygg studentbostäder, antingen i befintliga hus eller som nyproduktion. Det viktiga är att hyran är låg. Då ökar den sociala blandningen. Underlätta för små butiker och verksamheter, återigen med låga kostnader för näringsidkaren.

Om nya lagen om Attefallshus ger tätare villaområden vet vi inte än. Risken för en juridisk/politisk röra är stor. Om det skapas ett vettigt juridiskt ramverk som dessutom reglerar maktförhållandet mellan hyresvärd i stort hus och hyresgäst i liten stuga borde Attefallshusen bli en viktig arkitektuppgift. Arkitekt Per-Johan Dahl har bedrivit forskning om billiga, bra komplementbyggnader i Kalifornien vid UCLA. (Sök efter min artikel i Arkitekten i Mediearkivet.) Kod arkitekter har fått pengar från Boverket för ett spännande projekt om förtätning av villabebyggelse. (Se Boverket.)

Det här är några exempel på hur politiker och planerare kan göra villaområdet till en mer integrerad del av staden. Även villaägaren – precis som alla som bor någonstans – behöver förstås fundera över hur hen som individ kan leva mer rättvist mot kommande generationer.

Elisabet Näslund jobbar som digital utvecklingsredaktör på Sveriges Arkitekter. Hon är journalist och har bevakat samhällsbyggnadsbranschen sedan 1996.

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *