Verksamhetsprogram för Sveriges Arkitekter Västra Götaland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVG arrangerar föreläsningar och visningar för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering.

Läs mer om alla evenemang i Västra Götaland här och för hela landet tryck här.


KOMMANDE EVENEMANG
EVENEMANG GENOMFÖRDA 2016


Studio Egret West was established in November 2004 by Christophe Egret and David West with a shared vision: To offer strategy with architectural specificity; and specificity within an overall strategy. Studio Egret West brings surprise and delight to place making.  Architecture is too often seen in isolation from its urban context. Planning is too often…

Petra Gipp har framträtt som en av de mest intressanta och nyskapande svenska arkitekterna verksamma idag. Hennes verk förenar sömlöst arkitektoniskt och skulpturalt uttryck, medan hennes tillvägagångssätt utmärks av en känslighet för plats, ljus och volym. Till hennes mest kända verk hör det prisbelönta Kivik Art Centre och Katedralen, uppfinnarverkstaden för audivisuell design. Den senare…

SAVG arrangerar en gång i månaden ABAR, en mötesplats för det goda samtalet kollegor emellan om arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad och ämnen som påverkar vårt yrkesliv såsom jämställdhet, arbetsmiljö, trendspaning, att köpa arkitektur, att förpacka ett budskap, arkitekturfotografi, scenografi. Denna gången träffas vi och minglar förutsättningslöst!

På Internationella kvinnodagen kommer Klas Hyllander att prata om jämlikhet och normkritik med fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män. Klas kommer bl a att ge oss en djupdykning i maskulinitetsfrågor och tillsammans funderar vi på hur sociala normer för maskulinitet och jämställdhet påverkar arkitektur och arkitektyrket. Klas var chef för och byggde upp den…

SAVG arrangerar en gång i månaden ABAR, en mötesplats för det goda samtalet kollegor emellan om arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad och ämnen som påverkar vårt yrkesliv såsom jämställdhet, arbetsmiljö, trendspaning, att köpa arkitektur, att förpacka ett budskap, arkitekturfotografi, scenografi. Vi träffas och minglar förutsättningslöst!

Stadsutveckling engagerar och utan en genomtänkt och omsorgsfull kommunikation kan motkrafter växa till starka opinioner! Carina Lindberg Glavå är socialantropolog med erfarenhet från både journalistik och politisk verksamhet. Sedan 20 år är hon rådgivare inom kommunikation med flertalet uppdrag inom stadsutveckling. Hon kommer att ge exempel på hur politisk logik och brist på kommunikation gör…

SAVG arrangerar en gång i månaden ABAR, en mötesplats för det goda samtalet kollegor emellan om arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad och ämnen som påverkar vårt yrkesliv såsom jämställdhet, arbetsmiljö, trendspaning, att köpa arkitektur, att förpacka ett budskap, arkitekturfotografi, scenografi. Vi träffas och minglar förutsättningslöst!

Utifrån den egna konstnärliga praktiken kommer Johanna Adebäck att prata om hur användandet av perspektivförskjutning som metod kan användas för att öppna upp nya möjligheter, hur konsten kan utnyttjas för olika typer av platstaganden och om ”platsen som produkt”. Johanna Adebäck är en konstnär som i sin praktik intresserar sig för sociala och fysiska system…

Vi kommer tillsammans med Vasakronans projektledare Daniel Jighede och Ali Davoodi, kurator, att göra en rundvandring för att få se delar av deras samarbete med fem konstnärer i projektet Art Made This. Hur de har arbetat med exempel på hur konsten kan berika byggnaderna, staden och engagemang hos både de boende och allmänheten. Vi kommer…

Chalmers årliga och traditionsrika kurs Wernstedtskissen har precis startat! SAVG är bland annat delaktiga genom att utse en av jurymedlemmarna, i år omvaldes Malin Michaelson till hedersuppdraget. Ett perfekt tillfälle för spännande möten med studenter, juryn, representanter från Chalmers och andra SAVG-medlemmar Prisceremoni med tillkännagivande av pristagarna med motivering av juryn på plats. Utdelning av…

Denna gång är vi glada att presentera Erik Giudice. ERIK GIUDICE’S arkitektur präglas av ett rigoröst tillvägagångssätt och användandet av flexibla urbana och arkitektoniska strukturer med hållbarhet i centrum. Erik driver EGA, Erik Giudice Architects, med kontor i Paris och Stockholm. Han har genom sina tävlingsvinster och projekt visat skärpa i sin analysförmåga och kapacitet…

SAVG arrangerar en gång i månaden ABAR, en mötesplats för det goda samtalet kollegor emellan om arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad och ämnen som påverkar vårt yrkesliv såsom jämställdhet, arbetsmiljö, trendspaning, att köpa arkitektur, att förpacka ett budskap, arkitekturfotografi, scenografi. Vi träffas och minglar förutsättningslöst!  

Vi är glada att presentera Johan Oscarson, partner i Elding Oscarson. Elding Oscarson har sedan starten 2007 snabbt etablerat sig som ett ledande progressivt kontor i Sverige och verkar i en egen nisch av konceptuellt bärkraftiga och exceptionellt detaljerade projekt. Erfarenhetsbasen är gedigen och unik i den svenska arkitekturvärlden och täcker både internationell och svensk…

Odinsplatsen har under de senaste åren genomgått en fantastisk förvandling! Från att har varit en rondell med parkeringsplatser till att bli en blomstrande park med plaskdamm och uteservering! Vi guidas på platsen av projektledaren för omvandlingen, Lena Törnros från trafikkontoret. Med sig har hon även representanter från Park & natur samt landskapsarkitekten bakom utformningen, Ingrid…

Äntligen dags för APRAT! Och äntligen har vi ett nytt datum för Barozzi / Veiga! Vi är glada att presentera Alberto Veiga, delägare i Barozzi / Veiga hit den 6 september. Barozzi / Veiga grundades 2004 i Barcelona av Fabricio Barozzi och Alberto Veiga. Deras arbete har uppmärksammats internationellt och kontoret har mottagit flertalet priser,…

SAVG arrangerar en gång i månaden ABAR, en mötesplats för det goda samtalet kollegor emellan om arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad och ämnen som påverkar vårt yrkesliv såsom jämställdhet, arbetsmiljö, trendspaning, att köpa arkitektur, att förpacka ett budskap, arkitekturfotografi, scenografi. Vi träffas och minglar förutsättningslöst!TIDIGARE ÅRS VERKSAMHETSPROGRAM


År 2015 har varit ett mycket händelserikt år för SAVG. Föreningen har genomfört 17 evenemang (av vilka fem i samverkan med andra parter) samt sponsrat ytterligare fem. Styrelsen har jobbat för att stärka SAVGs varumärke med bland annat evenemangsserierna ABAR, APRAT och AVISIT. Vi har framgångsrikt genomfört en nylansering av vårt arkitekturpris.Vidare har vi utvecklat ett…

1. Strategiska samarbeten i regionen SAVG har under det senaste året utrett möjligheten att samarbeta med olika organisationer på både lokal och regional nivå. Syftet är att förstärka vårt varumärke, bevaka frågor som är viktiga för regionen, organisera flera och bättre evenemang och nå flera av våra medlemmar. Vi har bland annat startat en dialog med Arkitekturens hus, Centrum för Byggnadskultur i västra…

1. Bevakningar, diskussioner och initiativ IFHP World Congress 2012 i Göteborg International Federation for Housing and Planning är ett världsomspännande nätverk av organisationer och enskilda verksamma inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och planering. Nätverkets fokus ligger på hållbar stadsutveckling och är ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. På 2012 års världskongress var temat  “Den inkluderande staden i en global värld”. SAVG var med som huvudsponsor för kongressen samt organiserade…