Var med och påverka kursutbudet! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

24 Aug 2016

Foto: Pernilla Pettersson

Foto: Pernilla Pettersson

 

För 2017 års kurser har vi inte slagit fast tid eller plats. Istället har vi förberett ett antal kurser som vi arrangerar så fort minst tolv deltagare har anmält sig. Ta chansen att påverka kursutbudet genom att göra en intresseanmälan! 3 oktober är sista dag för anmälan.

Utveckla din grupp
En grupp byggs upp omsorgsfullt och professionellt för att bli stabil och effektiv. Kursen förmedlar en praktisk modell som hjälper dig och dina medarbetare att skapa en trygg och utvecklande grupp där alla får växa. Modellen tar fasta på områden som forskningen visar ständigt återkommer i samspelsprocessen när människor ska utföra en uppgift tillsammans. (2 dagar)

Förstå LOU
Vad innebär nya lagen om offentlig upphandling, LOU, för din verksamhet och dess anbud? Vad är nytt, vilka möjligheter finns och vad bör du vara uppmärksam på? Sveriges Arkitekter har bevakat ändringar och tillägg i den omarbetade LOU och erbjuder en kurs om det som du som arkitekt behöver veta. (1 dag)

Lär dig hantera opinion
Idag sprids och publiceras arkitekters uppdrag snabbt redan som idé. Det som riskerar att ge oönskad uppmärksamhet kan rätt skött bli en möjlighet både för bättre projekt och för marknadsföring av den egna verksamheten. Kursen tar utgångspunkt i hur arkitektur och arkitekten presenteras i olika medier och ger dig verktyg för olika kanaler. (1 dag)

Beställ arkitektur på kvalitet
En kurs för i främsta hand offentliga beställare. Här får du kunskaper om mätbara kvaliteter i arkitektur och verktyg för upphandling av arkitektur så att du säkerställer kvalitet och värde. Inga krav på medlemskap! (1 Dag)

Skapa en lyckad medborgardialog
Arkitekter får alltfler uppdrag som rör medborgardialog. Samtidigt kan det finnas en oro från medborgare och beställare över utdragna processer med oinfriade löften. Hur kan du som arkitekt ta tillvara din yrkeskunskap i analys i tidiga skeden för att skapa tydliga och framgångsrika processer? Våra föreläsare förmedlar både ledarskaps- och processkunskap för en lyckad dialog. (2 dagar)

Affärsförhandla som ett proffs
Kursen gör dig bättre rustad att förhandla – både för att göra bättre affärer i din egen verksamhet och för att visa vilka värden du tillför i projekten. Du får kunskap att gå in i en förhandling med ett medvetet och professionellt förhållningssätt – vilket leder till att du blir bättre på att ställa villkor för att kunna göra ett bra jobb och få rätt ersättning. (1 dag)


Skicka din intresseanmälan senast den 3 oktober 2016.

Kontakta: Pehr-Mikael Sällström eller Elisabet Elfström