Var med och bredda debatten! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—19 Jan 2015

Arkitektur beskrivs av Wikipedia som allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Ni medlemmar vet allt om vad arkitektur är och kan göra. Men den bilden överensstämmer inte med allmänhetens uppfattning av arkitektur, visar den opinionsundersökning vi genomförde fjol.

En av frågorna var vad de spontant förknippar med arkitektur. En stor majoritet svarade ”byggnader”. På andra plats kom ”hus”. För Sveriges Arkitekter innebär det en stor kommunikationsutmaning att förändra och bredda bilden bland allmänheten – men även bland beslutsfattare och beställare – där arkitektur inte ska ses som något dyrt och krångligt som ställer till det i slutet utan istället som något smart och kostnadseffektivt som löser problem i tidiga skeden.

Vi behöver tänka på vad vi pratar om och till vilken målgrupp. Börjar vi prata om arkitektur på ett sätt som andra förstår kommer bilden med tiden att förändras. Det är ett långsiktigt arbete med stor potential. Ett exempel kan vara satsningen från vår systerorganisation i USA, AIA. Genom kampanjen I look up vänder de sig till en bredare allmänhet och försöker beskriva vad arkitektur är, hur arkitekten arbetar och vilka värden hen tillför. Även Sveriges Arkitekter måste kommunicera bredare, kanske inte genom att uppmana allmänheten att titta upp utan snarare genom att se livsmiljön omkring en och att det är skillnad om den är medvetet gestaltad eller inte.

Tobias Olsson är Sveriges Arkitekters förbundsdirektör.