Valberedningens nomineringar! - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Valberedningen presenterar här vilka de valt att nominera till kommande verksamhetsårs förtroendeuppdrag. Fortfarande finns chans att söka till valberedningen, akademin för arkitektur eller akademin för kulturmiljöer. Platserna tillsätt på årsmötet i Krakow 18-21 januari. Skicka din motivering till susan.esmin.smith@gmail.com senast 18/1 (eller kontakta valberedningen direkt på årsmötet om du ska dit).

Läs mer om uppdragen här: https://www.arkitekt.se/val2018/

Foto: Jonathan Hultgren

 

Ordförande – My Vejbrink Starbrink

Valberedningen väljer att nominera My Vejbrink Starbrink som läser årskurs 3 på Chalmers Arkitektur, till posten som Ordförande.

Med ett förflutet inom Sveriges Arkitekter Västra götalands styrelse har My en inblick i hur man samarbetar inom branschen.

Hon är en ambitiös och driven person som är van att ha många bollar i luften. Hon jobbar snabbt utan att tappa sin noggrannhet. My inser värdet i att låta alla komma till tals, och att alla har en roll att fylla i en grupp. Hon är social och engagerad, vare sig det gäller att ordna ett formellt möte eller en informell samling. Att kunna vara flexibel efter situation är en egenskap som vi i valberedningen tror är speciellt värdefull.

My har tidigare arbetat som demokratiskt ombud i Umeå. Hon är speciellt intresserad av hur arkitektur kan användas för att främja demokratiska värden. Hur en stad kan göras tillgänglig för alla. Dessa värderingar tar hon med sig i sin interaktion med andra. Hon har förmågan att både lyssna och tala. Att bemöta olika typer av människor och kunna hantera olika problem utifrån vad en situation kräver.

Som ordförande hade hon bidragit med en balanserad ledarroll som klarar av att interagera mellan olika parter på ett bra sätt. En demokratisk ordförande som vi gärna ser i presidiet under verksamhetsåret 2018.

Vice Ordförande – Johan Vonkavaara

Valberedningen har valt att nominera Johan Vonkavaara till posten som vice ordförande för Sveriges Arkitekter Studenterna under verksamhetsåret 2018.

Johan Vonkavaara har ett skratt som smittar av sig och en positiv inställning som inspirerar och peppar andra. Han läser andra året på arkitektutbildningen på UMA och sitter just nu som sekreterare i den lokala styrelsen på UMA. Lokalt har han varit med om att anordna träffar med stadsarkitekten i Umeå på ett tema om färdiga städer mot långsamt framväxande städer, och har ordnat studiebesök. Han har även närvarat på förra årsmötet i Köpenhamn och på den senaste halvårsträffen.

Utöver detta är Johan en glad och engagerad person som alltid ser till att få de saker han får placerat på sitt bord gjort. Han har en stor lojalitet mot det han åtar sig och ser till att inte lämna några olösta knutar efter sig. Han är även extremt noggrann och går alltid igenom det han ska utföra flertalet gånger för att se att det har blivit bra.

Johan är dessutom en väldigt social och mötesgående person som älskar att resa och träffa nya människor och är öppen för influenser från nya sammanhang som han kan ta med sig i sitt dagliga arbete.

Genom alla dessa egenskaper är vi övertygade om att Johan Vonkavaara kommer göra ett fantastiskt jobb inom presidiet som vice ordförande och nominerar henne härmed gladeligen till posten som vice ordförande för Sveriges Arkitekter Studenterna 2018.

Kassör – Emma Carlström

Valberedningen väljer att nominera Emma Carlström till posten som Kassör. Efter två år i lokalstyrelsen på Alnarp är Emma redo för att jobba på ett nationellt plan.

Emma är glad och peppande, och hon har en positiv kraft som kommer att lyfta inte bara hennes medarbetande i valberedningen, utan också organisationen. Med ett starkt intresse för arkitekturen vill hon skapa en större länk mellan den studerande arkitekten och den yrkesverksamma.

Hon är en mycket noggrann person som har koll på läget och inte tappar fokus. Emma passar därför mycket bra in i presidiegruppen, som en person med överblick över situationer och fakta.

Hennes analytiska färdigheter tror valberedningen kommer komma mycket väl till pass inom organisationen, och då speciellt inom rollen som kassör. Den typ av noggrannhet hon besitter kommer att lämpa sig mycket bra när det gäller att hantera organisationens budget.

Vi tror också att hennes tidigare erfarenhet inom organisationen kommer att kunna hjälpa Sveriges Arkitekter Studenternas nya ansikten. Den kunskap hon besitter kommer att komma väl till användning. Därför nominerar vi henne mer än gärna till kassör i presidiet under verksamhetsåret 2018.

Sekreterare – Stina Johansson

Valberedningen har valt att nominera Stina Johansson till posten som sekreterare för Sveriges Arkitekter Studenterna under verksamhetsåret 2018.

Stina Johansson är en varm person som är bra på att socialisera sig i en grupp. har precis påbörjat sin utbildning till landskapsarkitekt på Ultuna och genom att hon är så tidig in i sin utbildning kan hon komma in in med nya ögon i organisationen – något som vi anser vara väldigt givande. Hon lyfter själv fram att det är lätt att vi som framtida arkitekter tar till oss ett visst språk och ett sätt att se på arkitektur som är väldigt professionellt och därmed exkluderande. Att då komma in med nya ögon i organisationen tror vi kan vara ett sätt att få in en vital fläkt som kan göra att organisationen kan bredda sig mer.

Då hon kommer från landsbygden med “en mil till närmaste busshållplats”, kan hon bidra med andra perspektiv i en tid när diskussionen om dikotomin mellan stad och land aldrig har varit så närvarande.

Hon har tidigare engagemang från elevråd och har på det sättet fått en bra inblick i vad det innebär att vara del i en större organisation.

Utöver detta så har vi fått bilden av Stina som en bra och intressant person som kan bidra med nya idéer och tankar till föreningen samtidigt som hon kan locka fram skratt hos de allra flesta.

Genom alla dessa egenskaper är vi övertygade om att Stina Johansson kommer göra ett fantastiskt jobb inom presidiet som sekreterare och nominerar henne härmed gladeligen till posten som sekreterare för Sveriges Arkitekter Studenterna 2018.

Verksamhetsrevisor – Maja Olsson

Valberedningen har valt att nominera Maja Olsson till posten som verksamhetsrevisor för Sveriges Arkitekter Studenterna under verksamhetsåret 2018.

Maja Olsson har en bred och gedigen erfarenhet av Sveriges Arkitekter Studenterna och har varit engagerad i organisationen sedan hösten 2013. Hon har därmed sett organisationen under olika faser och med olika grad av engagemang – något vi tror är väldigt viktigt i rollen som verksamhetsrevisor. Att Maja både varit lokalordförande för Chalmers samt suttit som kassör i styrelsen, och nu även är avgående ordförande för organisationen på ett nationellt plan gör att hon har bra inblick i arbetet i hela organisationen. Vi är övertygade om att Maja utöver de vanliga uppgifterna som en verksamhetsrevisor ska utföra kan stötta den nya styrelsen och presidiet i deras framtida arbete och vara en trygg famn för dem om problem skulle uppstå.

Utöver hennes erfarenhet inom Sveriges Arkitekter Studenterna är Maja på ett personligt plan en varm och stöttande person som aldrig har långt till ett skratt som kan höja stämningen i hela gruppen – något som är bra för en verksamhetsrevisor som på så sätt kan ge några värmande och stöttande ord för styrelsen om arbetet inte fortgår som planerat.

Vi har svårt att se att det skulle finna en bättre kandidat till posten som verksamhetsrevisor än Maja Olsson och nominerar härmed henne gladeligen till posten som verksamhetsrevisor för Sveriges Arkitekter Studenterna 2018.

Akademin för inredningsarkitektur – Milmaliisa Loeskow

Valberedningen har valt att nominera Milmaliisa Loeskow till posten som studentrepresentant i Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur under verksamhetsåren 2018/2019.

Milmaliisa är en glädjespridare med helt fantastisk energi. Hon läser sitt andra år på HDK med inriktningen inredningsarkitektur. Hon har varit engagerad lokalt på skolan och bidrar med sin entusiasm. Milmaliisa har suttit som studentrepresentant i Sveriges Arkitekter Västra Götaland. Genom uppdraget har hon fått ta del av diskussioner som hon fört vidare till studenterna på HDK. Med sitt engagemang och driv kan hon aktivt ta del av debatten och föra den vidare. Hon beskriver det som att hon trivs bland experter och att akademin är en miljö för henne.

Milmaliisa vill belysa forskning och vikten av nyskapande inredningsarkitektur. Hon vill även förbättra kontakten mellan studenter och yrkesverksamma, vilket hon får chansen att driva som studentrepresentant i akademin. Milmaliisa vill stärka inredningsarkitekternas roll i Sverige och vill delta aktivt i debatten. Hon beskriver det som att hon brinner för samhällsförbättring och vill höja samtalet om inredningsarkitektur.

Med sin insikt i vad uppdraget innebär och den pepp hon känner inför att ta sig ann det är vi i valberedningen mer är glada till att få nominera henne till posten. Vi ser fram emot att ta del av det fantastiska jobb Milmaliisa skulle göra om hon väljs in som studentrepresentant i Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.

Akademin för landskapsarkitektur – Maria Lundvik

Valberedningen har valt att nominera Maria Lundvik till posten som studentrepresentant i Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur under verksamhetsåren 2018/2019.

Maria är en positiv person som gillar att utbyta tankar och ideér när hon träffar nya människor. Hon läser sitt tredje år på landskapsarkitektutbildningen vid Alnarp. Under det senaste verksamhetsåret har Maria suttit som kassör i Sveriges Arkitekter Studenternas presidium. Hon har tagit sig ann ett spännande och utmanande uppdrag som hon löst med bravur. Genom uppdraget har hon fått ha kontakt med studenter och varit med och arrangerat träffar samt deltagit under den politiska almedalsveckan.

Maria beskriver det som att hon tycker att det är viktigt att diskutera frågor som rör landskapsarkitektur och att lyfta ämnet i samhället i stort. Dessutom tycker hon att det är viktigt att en student är med som kan lyfta studentperspektivet och de frågor som studenter upplever som relevanta just nu, och för studenter i sina framtida yrkesliv. Hon tycker att det är spännande med landskapsarkitektur och känner att diskussionen kan lyftas mer på skolorna. Eftersom att hon har god erfarenhet av att föra en dialog med studenter efter sitt år i presidiet så tror vi att hon mycket väl kan öka debatten kring landskapsarkitektur blad studenterna.

Maria är duktig på att lyssna och ta in andras åsikter samtidigt som hon inte är rädd för att ta plats i en grupp. Vilket är egenskaper som vi i valberedningen tycker är viktiga att ha i en grupp med yrkesverksamma arkitekter. Maria har starka visionen vad gäller att bygga hållbara städer för framtiden. Hon menar bland annat att det behövs läggas större fokus på den bostadsnära utemiljön. Men det viktigaste hon vill ta med sig till akademin är att göra studenters röster hörda på bästa sätt. Vilket vi tror hon kommer kunna göra på bästa sätt om hon blir vald till posten som studentrepresentant i Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur.