Sökes: Styrelse, valberedning och revisorer! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

En av punkterna på dagordningen för Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte är valet av styrelse, valberedning och verksamhetsrevisorer. Totalt blir det 12 förtroendevalda som jobbar för organisationen under ett år, fram till nästa årsmöte. Dessutom söker vi studentrepresentanter till Sveriges Arkitekters utskott, akademier och nämnder! 

Nomineringsperioden börjar den 1 oktober och pågår till den 26 oktober kl. 23.59
Ansöker gör du via detta formulär.

Det går också bra att nominera någon annan, skicka då ett mejl med hens namn och mejladress till val@arkitektstudenterna.se

Styrelse

Sveriges Arkitekter Studenternas styrelse 2019 kommer att bestå av en ordförande, en vice ordförande och ytterligare tre ledamöter. Dessa fem kommer att leda organisationen under året och ansvara för att den verksamhetsplan som årsmötet antar genomförs. Tidigare har man valt även sekreterare och kassör under årsmötet, men för att skapa en flexiblare organisation och en bättre arbetsfördelning kommer valberedningen att lägga ett förslag på styrelse som gemensamt har de egenskaper som utgör en bra styrelse. Ledamöterna kan sedan själva dela upp roller och uppgifter emellan sig så som de vill.

Ordförande 2019: SÖKES!
Vice ordförande 2019: SÖKES!
Styrelseledamot 2019: SÖKES!
Styrelseledamot 2019: SÖKES!
Styrelseledamot 2019: SÖKES!

Valberedning

Valberedningen kommer att bestå av fem personer, varav en utnämns till sammankallande, och har till uppgift att bereda val för olika uppdrag inom Sveriges Arkitekter Studenterna. Arbetet går ut på att utlysa lediga poster, uppmuntra studenter till att söka dem, läsa ansökningar som kommer in, hålla intervjuer och slutligen nominera lämpliga kandidater till olika poster. Processen är intressant och innehåller många givande diskussioner. Som del av valberedningen får du också möjlighet att lära känna och knyta kontakter med studenter på andra skolor. Du får även en stor inblick i organisationens verksamhet. Det är ett otroligt viktigt arbete med ett stort fokus på representation, mångfald och jämställdhet.

Ledamot i valberedningen 2019: SÖKES!
Ledamot i valberedningen 2019: SÖKES!
Ledamot i valberedningen 2019: SÖKES!
Ledamot i valberedningen 2019: SÖKES!
Ledamot i valberedningen 2019: SÖKES!

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorn är den som granskar styrelsens arbete. Uppdraget går ut på att kontrollera att styrelsen följer stadgan, verksamhetsplanen och mötens beslut. Kontakt mellan verksamhetsrevisorn och styrelsen sker löpande under året. Inför årsmötet skriver verksamhetsrevisorn en revisionsberättelse där styrelsens arbete under året kommenteras. Där yrkar hen på om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året eller ej.

Verksamhetsrevisor 2019: SÖKES!
Verksamhetsrevisor suppleant 2019: SÖKES!

Vi söker även studentrepresentanter till Sveriges Arkitekters nämnder, akademier och utskott!