Studenterna söker dig som vill engagera sig! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Stina Johansson

Nu söker vi studentmedlemmar till följande utskott och råd:

– Arkitekt(h)en- utskottet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor
För dig som vill engagera dig i mångfald och jämställdhet i branschen och kåren.
– Arkitektur och barnrådet (tidigare ARKiS)
För dig som vill engagera dig i att belysa arkitektur även för barn.
– Hållbarhetsrådet
För dig som vill engagera branschen och kåren i hållbarhetsfrågor.
– Utbildningsutskottet (obs! en kandidat från följande inriktningar)
– Byggnadsarkitektstudenter
– Landskapsarkitektstudenter
– Planarkitektstudenter
För dig som vill engagera dig i vår utbildning på våra olika skolor runt om i landet.

Läs mer om utskotten här:

Läs mer om råden här:

ARKiS Arkitektur i skolan

Hållbarhetsrådet

eller kontakta studenternas valberedning: val@arkitektstudenterna.se

Ansökning sker via det här formuläret: https://goo.gl/forms/pFnArKPSmxubVGao2
Där fyller du snabbt i varför just du passar så bra för något utav de ovanstående posterna.
Studenternas valberedning kommer att hålla intervjuer löpande under hela ansökningsperioden.
Tveka inte att höra av dig!

Sista ansökningsdag är den 13 mars.