Sveriges Arkitekter Studenterna – dags att organisera dig! - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Illustration: Esbjörn Grip

UPPDATERING: Förlängd ansökningstid för en del poster! Platserna tillsätts på årsmötet i Krakow 18-21 januari. Skicka din motivering till susan.esmin.smith@gmail.com senast 18/1 (eller kontakta valberedningen direkt på årsmötet om du ska dit).

Vill du träffa andra arkitektstudenter och engagera dig i en nationell organisation som gör skillnad? Sök en post inom Sveriges Arkitekter Studenterna. Nu är ansökningsperioden för 2018 öppen! Ansökningsperioden är uppdelad i två delar. Under den första ansökningsperioden kan du söka till studentrepresentant inom Sveriges Arkitekter. Uppdraget innebär att du representerar studenternas intresse i en grupp bestående av yrkesverksamma arkitekter. Under den andra ansökningsperioden kan du söka till Sveriges Arkitekter Studenternas presidium, verksamhetsrevisor eller valberedningen. Alla medlemmar är välkomna att söka. Det går att söka till fler än en post. Lycka till!

Intressant?

Se nedan för alla lediga poster och sista ansökningsdatum. För frågor om sökprocessen eller om posterna är du välkommen att kontakta nuvarande ordförande för Sveriges Arkitekter Studenterna Maja Olsson Eller sammankallande för valberedningen Esbjörn Grip

Lediga poster

Valberedningen
Förlängd ansökningstid! Platsen tillsätt på årsmötet i Krakow 18-21 januari. Skicka din motivering till susan.esmin.smith@gmail.com senast 18/1 (eller kontakta valberedningen direkt på årsmötet om du ska dit).

Valberedningen består av tre personer, varav en utnämns till sammankallande. Att sitta med i valberedningen är spännande och lärorikt och en bra merit för framtiden. Arbetet går ut på att utlysa lediga poster, uppmuntra studenter till att söka dem, läsa ansökningar som kommer in, hålla intervjuer och slutligen nominera lämpliga kandidater till de olika posterna. Processen är intressant och innehåller många givande diskussioner.
Som del av valberedningen får du också möjlighet att lära känna och knyta kontakter med studenter på andra skolor, särskilt när du intervjuar dem i samband med valprocessen. Du får även en stor inblick i organisationens verksamhet.

Akademier

Sveriges Arkitekter har fem akademier för de olika professionerna. Byggnad, inredning, landskap, planeringsarkitekt och även för kulturmiljövård. Uppgiften att leda yrkes- och kunskapsutvecklingen framåt sker framför allt genom arbetsformen akademi samtal, där ledamöterna samlar en grupp personer kring ett aktuellt ämne. Ledamöterna utses av Sveriges Arkitekters styrelse. Syftet med studentrepresentanter i de olika akademierna är dels för att främja ett viktigt utbyte inom organisationen och även ett sätt att hålla Sveriges Arkitekter Studenterna uppdaterat.

Akademin för kulturmiljövård
Förlängd ansökningstid! Platsen tillsätt på årsmötet i Krakow 18-21 januari. Skicka din motivering till susan.esmin.smith@gmail.com senast 18/1 (eller kontakta valberedningen direkt på årsmötet om du ska dit).

Akademin för kulturmiljö är nyinstiftad under 2017. Den ska leda och utveckla strategier för arkitektur och kulturmiljö i Sverige och behandla detta som en framtids- och hållbarhetsfråga. Till detta hör att hålla sig ajour med den internationella utvecklingen i ämnet och att samverka med institutioner som arbetar med kulturmiljövård. Akademin ska leda det offentliga samtalet i ämnet och även med fördel ge ut böcker i ämnet/medverka i böcker/tidskrifter om ämnet. För att tillträda som studentrepresentanter för utskottet ska du ha relevant utbildning för att tillföra något till utskottets arbete samt vara studentmedlem i Sveriges Arkitekter. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Utskottet bevakar frågor kring grundutbildning, utbildningspraktik, vidareutbildning och forskning. På uppdrag av styrelsen ansvarar utbildningsutskottet för bästa möjliga förutsättningar för inhämtning, underhåll och utveckling av arkitekters och planerares kunskaper. Syftet med studentrepresentanter i de olika akademierna är dels för att främja ett viktigt utbyte inom organisationen och även ett sätt att hålla Sveriges Arkitekter Studenterna uppdaterat.

Akademin för arkitektur
Förlängd ansökningstid! Platsen tillsätt på årsmötet i Krakow 18-21 januari. Skicka din motivering till susan.esmin.smith@gmail.com senast 18/1 (eller kontakta valberedningen direkt på årsmötet om du ska dit).

Akademin för arkitektur ser som sin uppgift att bevaka, driva och diskutera aktuella frågor av vikt för arkitekturens utveckling i Sverige samt att stödja yrkes och kunskapsutvecklingen inom ämnet. Det sker bland annat genom olika typer av samtal och möten där en viss fråga diskuteras tillsammans med inbjudna gäster. Akademin strävar efter att tillgängliggöra dessa samtal på olika sätt, till exempel i tidningen Arkitekten. Dessutom utser akademin juryledamöter till Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris, Bostadspris och Kritikerpris. För att tillträda som studentrepresentant för akademin ska du vara medlem i Sveriges Arkitekter och läsa arkitektur på UMA, KTH, Chalmers eller LTH. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Akademin för inredningsarkitektur
Ansökan stänger 25 oktober

Akademin för inredningsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters pris Guldstolen. Den representerar Sveriges Arkitekter i ECIA, den europeiska plattformen för inredningsarkitekter där 16 länder ingår. För att tillträda som studentrepresentanter för utskottet ska du vara medlem i Sveriges Arkitekter och läsa på Konstfack eller HDK. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Akademin för landskapsarkitektur
Ansökan stänger 25 oktober

Akademin för landskapsarkitektur utser juryledamöter till Sveriges Arkitekters Sienapris, representerar Sveriges Arkitekter i IFLA (International federation of Landscape Association) och anordnar varje år en seminariedag med fokus på svenska städer. För att tillträda som studentrepresentanter för akademin ska du vara medlem i Sveriges Arkitekter och läsa landskapsarkitektur på SLU Alnarp eller SLU Ultuna. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

 

 

Utbildningsutskottet Arkitektur
Ansökan stänger 25 oktober

För att tillträda som studentrepresentanter för utskottet ska du vara medlem i Sveriges Arkitekter och läsa på Chalmers, LTH, KTH eller UMA. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Utbildningsutskottet inredningsarkitektur
Ansökan stänger 25 oktober

För att tillträda som studentrepresentanter för utskottet ska du vara medlem i Sveriges Arkitekter och läsa din utbildning på Konstfack eller HDK. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Utbildningsutskottet landskapsarkitektur
Ansökan stänger 25 oktober

För att tillträda som studentrepresentanter för utskottet ska du vara medlem i Sveriges Arkitekter och läsa landskapsarkitektur på SLU Alnarp eller SLU Ultuna. Posten tillsätts på två år och det är fördelaktigt om du är student under hela perioden.

Presidiet
Ansökan stänger 25 oktober

Presidiet är en grupp om fyra personer som fungerar som en ledningsgrupp. De styr och planerar verksamheten inom Sveriges Arkitekter Studenterna. De flesta uppgifter arbetar presidiet med gemensamt, men en del uppgifter hör traditionellt till en bestämd post. En representant från varje arkitektskola utgör tillsammans med presidiet styrelsen för Sveriges Arkitekter Studenterna. Nytt för i år är även att en söker till presidiet som helhet och inte till en specifik post. Detta görs för att lägga större vikt vid att arbetet till stor det är ett grupparbete, vilket gör att vi söker personer som kompletterar varandra.
Som del i presidiet får du möjlighet att knyta kontakter med verksamma på Sveriges Arkitekter. Du får även delta i många olika sammanhang där Sveriges Arkitekter är representerade.

Verksamhetsrevisor
Ansökan stänger 25 oktober

Verksamhetsrevisorn är den som granskar styrelsens arbete. Uppdraget går ut på att kontrollera att styrelsen följer stadgan, verksamhetsplanen och mötens beslut. Kontakt mellan verksamhetsrevisorn och styrelsen sker löpande under året. Inför årsmötet skriver verksamhetsrevisorn en revisionsberättelse där styrelsens arbete under året kommenteras. Där yrkar även hen på om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller ej.

 

FAQ

Fråga: Hur söker jag?
Svar: Skicka för- och efternamn, personnummer, telefonnummer samt skola till: val@arkitektstudenterna.se Därefter kommer du att få ett ansökningsformulär skickat till dig.

Fråga: Kan jag nominera en vän?
Svar: Ja det kan du, skicka då istället för- och efternamn, telefonnummer och skola för den du vill nominera. Fyll i formuläret som skickas till din mail.