Utredningen Gestaltad Livsmiljö går bara på ytan - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Lena Eriksson—19 Jan 2016

Jag tycker att förslaget mest ändrar runt runt på ett relativt ytligt plan. Den ena institutionen tas ifrån, en ny läggs till. Ännu en generaldirektör. Man skulle väl hellre blåsa liv i Stadsmiljörådet och förstärka det?

Pär Eliaeson pekar i sitt blogginlägg på djupare problem. Att bostadsförsörjningen nu kallas bostadsmarknad. ”Marknaden” har aldrig förmått ge alla en hyfsad bostad. För dem som kan slanta upp finns ju ingen bostadsbrist. (Men för många som lånat finns oro för framtiden.) Det är de som inte har kapital eller vill/får/törs låna som får leva hemma hos mamma och pappa eller i andra eller tredje hand eller sämre.

Marknaden har aldrig byggt mer än 40 000 lägenheter om året. Vad jag kan förstå måste samhället kliva in antingen med hyresstöd eller produktionsstöd. Och eftersom marknaden inte är dum behövs genomtänkta regler och systematisk uppföljning.

Som byråkrat emeritus vill jag gärna peka på vikten av bra lagstiftning. Plan- och Bygglagen, PBL, var väl inte sämre än gamla bygglagen och rymde dessutom ett stort smörgåsbord av möjligheter för den som iddes kolla. Nu har PBL strimlats på längden och tvären och Kaplan signalerar att det ska strimlas på diagonalen också.

De problem de styrande och marknaden så gärna pekar på – typ att man inte får bygga där trafikbullret är för högt – ligger ofta inte i PBL utan i Miljöbalken. Där går det inte att förhandla och väga det ena mot det andra för att hitta den konstruktiva kompromiss som PBL ger möjlighet till.

Och då det gäller handläggningstider för bygglov och detaljplaner så är det väl helt sjukt att marknaden så sällan orkar sätta sig in i gällande detaljplan och bygga nåt som stämmer? Då rullar ju bygglovet fram utan problem åtminstone på den kommunala nivån.

Åter till förslaget: Jag tror inte att det förbättrar varken byggandets eller arkitekternas situation. Mitt förslag: Ingen åtgärd utom att titta på det där med Stadsmiljörådet.

Måns Hagberg, Norrköping och Gotland, är arkitekt SAR/MSA.