Utmärkelser 2016 - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Årets arkitekt(h)en (KAN-projektet) tar emot utmärkelsen på Cirkus scen. Från vänster Sofia Wendel och Joakim Kaminsky från Kjellgren Kaminsky samt Fatima och Linda Bentefour från Krook & Tjäder. Foto: Jonas Eriksson

Under Arkitekturgalan på Cirkus i Stockholm delades också tre utmärkelser ut som går till personer, företag eller organisationer som på olika sätt är har gjort betydande insatser. Även i år var det medlemmar som nominerade och Sveriges Arkitekters kansli som utsåg mottagarna.

Årets möjliggörare

Örebro kommun: För att genom nytänkande ha utmanat rådande normer och maktförhållanden i byggprocessen och skapat förutsättningar för arkitekter att ta större makt i samhället.

Kriterier
Årets möjliggörare ska uppmärksamma och belöna en aktör som möjliggjort bra arkitektur i samhället. Det kan vara en person eller en representant för ett företag eller organisation. Bra arkitektur kan vara både i det lilla eller i det stora formatet i samhället. Årets möjliggörare ska ha gjort en betydande insats.

Årets arkitekt(h)en

KAN-initiativet, Kjellgren Kaminsky / Krook & Tjäder: För att i en situation där handlingsutrymmet kan tyckas begränsat ha skapat en plattform som gör stor insats för enskilda personer såväl som för branschen och samhället i stort.

Kriterier
Årets arkitekt(h)en föreslås tilldelas personer/organisationer/grupper/arkitektur som har skapat förutsättningar för att göra skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten gällande jämställdhets- och mångfaldsfrågor, och som:

  • genom sin verksamhet aktivt främjar ett effektivt motverkande av diskriminering (utifrån diskrimineringsgrunderna), främlingsfientlighet och rasism.
  • på ett inspirerande och kreativt sätt sprider och ökar kunskapen om hur mångfald och jämställdhet bidrar till samhällets utveckling och hur dessa perspektiv kan vara en del av vardagen.

Årets rookie

Andrea Brandén, Kod Arkitekter: För att med initiativ och engagemang möjliggjort en plattform för tvärvetenskapliga möten och kunskapsutbyten kring arkitektur- och stadsutvecklingsfrågor i form av seminariekvällarna Kod håller låda.

Kriterier
Årets rookie går till en arkitekt. Kriterier för att få utmärkelsen är att hen har spelat en betydande roll i idé- och strategiarbete eller i genomförande av ett visst projekt.
Personen kan också på annat sätt ha utmärkt sig i branschen. För att bli nominerad till årets rookie ska du vara född 1986 eller senare, alltså vara högst 30 år.