Utbilda dig i höst - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

17 Aug 2016

Foto: Pernilla Pettersson

Foto: Pernilla Pettersson

Tillbaka efter sommarens ledighet är det läge att planera hösten. Sveriges Arkitekter har ett brett utbildningsutbud av längre och kortare utbildningar för alla medlemmar.

Kompetens är till stor del en färskvara – att gå en utbildning gör att din yrkeskunskap håller sig aktuell. Det är också en investering i din egen personliga utveckling och ger dig ett utökat nätverk.

Sveriges Arkitekters utbildningskatalog innehåller både längre program som sträcker sig över två terminer, kortare en- och tvådagarskurser och entimmes seminarier i såväl arkitektyrket som i facklig verksamhet och politik.

Just nu puffar vi lite extra för två utbildningar:

Facklig grundkurs den 13 september i Malmö. En endagskurs där du som är fackligt förtroendevald vässar kunskaperna ibland annat MBL, kollektivavtalet och löneavtalet.
Mer information och anmälan

Professionsprogrammets steg 3, Bli morgondagens bästa ledare, med start den 15 september i Stockholm. Den vänder sig till dig som redan är chef och vill bli en bättre ledare och har personlig utveckling i fokus.
Mer information och anmälan

Ladda upp vår utbildningskatalog som pdf:
Utbildningskatalog 2016