Uppsala kommun söker Planarkitekter - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

14 Nov 2017

Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.
Mer information om Uppsala kommun: www.uppsala.se

Uppsalas stadsutveckling är spännande. Kommunen placerar sig som en av Sveriges fyra storstäder med över 200 000 invånare och staden växer snabbt. Vi utökar därför stadsbyggnadsförvaltningen med fler arkitekter. Vi har den variation och byggtakt som gör att du kan utvecklas som stadsplanerande arkitekt. Nya stadsområden planeras i mötet mellan stad och natur, och vi arbetar med en förtätning av staden som kräver nytänkande och kvalitet i gestaltningen. Vi har som ambition att planarkitekten ska följa sina projekt hela vägen från idé till verklighet, där du ges möjlighet att påverka både funktion och gestaltning av stadens offentliga rum. Arbetet sker i dialog med byggherrar, politiker och medborgare.

Enheten är ett team av 30 engagerade och kunniga arkitekter, plantekniker och administratörer. Vi ingår i stadsbyggnadsförvaltningen som består av cirka 600 medarbetare. Förvaltningen arbetar i gränsöverskridande processer där du som planarkitekt har ett nära och väl utvecklat samarbete med bland annat enheterna för strategisk planering, projekt och utveckling samt mark- och exploatering. Du kommer att arbeta på Stationsgatan 12, i moderna lokaler med stadens bästa pendlarläge vid centralstationen i Uppsala.

Arbetsuppgifter
Som planarkitekt har du rollen som projektledare och stadsplanerare. Du kommer att arbeta med spännande uppgifter som omfattar både tidiga skisskeden, visionsarbeten, strukturella studier, formella programarbeten och detaljplanering. I förlängningen finns möjligheter att delta i det översiktliga, strategiska planarbetet. Du kan också få bidra med din arkitektkunskap i markanvisningstävlingar.
Som planarkitekt utarbetar du planhandlingar i samspel med en mängd aktörer. Du leder planeringsprojekt som till stor del består av dialog och att finna kreativa och funktionella lösningar i stadsbyggandet. Gestaltningen spelar en viktig roll för att staden ska bli en långsiktigt hållbar plats där människor kan växa och trivas. I arbetet ingår skriftlig och muntlig kommunikation som samråd med sakägare, informationsmöten för allmänheten samt att föredra ärenden för politiker i kommunens nämnder. Du bidrar liksom våra övriga medarbetare till att utveckla arbetsprocesserna inom enheten och förvaltningen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är arkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekt eller motsvarande. Vi söker i första hand dig med lång erfarenhet som kan driva större projekt och även följa planerna in i genomförandet. Du har arbetat inom stadsbyggnad och/eller samhällsplanering, och har god kunskap om plan- och bygglagen, miljöbalken och annan lagstiftning som styr kommunal planering. Kunskap i Adobepaketet, GIS, CAD-ritning och Geosecma Fysisk planering underlättar för att smidigt komma in i arbetet. Du är bra på att kommunicera i tal, skrift och bild samt är van att hålla i presentationer.

Som person tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är en god analytiker som kan se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Vi ser också att du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta detaljplanechef Torsten Livion 018-727 47 28 eller planarkitekt Maija Tammela Arvidsson 018-727 46 25

Facklig företrädare är Sampo Hinnemo SACO 018-727 40 58

Har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-specialist Helena Persson Brage 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Lönebeskrivning:
Enligt överenskommelse

Information
Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Diarieni:
GSN-2017-2611

Arbetsplats:
Enheten detaljplanering

Förvaltning:
Stadsbyggnadsförvaltningen

Sista ansökningsdag: 2017-11-29

När du söker jobb hos oss vill vi att du gör detta online. Klicka på knappen nedan ”Sök jobbet”.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sök jobbet