Ung Svensk Arkitektur - Priset för arkitekter under 40! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ung Svensk Arkitektur är tidskriften Arkitekturs pris till arkitekter under 40 år. Priset tilldelas en eller flera arkitekter och ett verk som färdigställts under de senaste två åren. Priset sätter fokus på en ung generation men det lyfter även betydelsen av att som arkitekt få projekt publicerade i Arkitektur, både som kvalitetsstämpel och som en del av en arkitektur- och samhällsdiskussion.

Samtliga genrer kan nomineras, såväl hus som landskap, plan och inredning. Syftet med priset är att söka efter och belysa nya tendenser i svensk arkitektur och att finna innovativa och nyskapande projektet av hög kvalitet.

Priset delas ut till personer och inte till kontor. Utifrån de bidrag som föreslås kommer en jury att utse tre nominerade projekt. Juryn väljs av Arkitekturs redaktion och består huvudsakligen av tidskriftens kritiker.Samtliga nominerade projekt publiceras i Arkitektur. Vinnaren presenteras med en intervju i tidskriften.
Ung Svensk Arkitektur delas ut vartannat år. Nästa gång på Arkitekturgalan i mars 2020.

Föreslå projekt i formuläret på denna sida eller maila ditt förslag till Arkitektur: usa@arkitektur.se.
Sista dag för förslag är 16/8 2019.