SLU Ultuna - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
    FOTO: Hanna Nordqvist  Från vänster till höger... ...första raden: Emma Nilborne (sekreterare), Olof Olterman Arvidsson (kommunikatör), Maya Blomberg (vice ordförande) ...mellersta raden: Frida Näsman, Josef Östblom, Adrian Reppen (kommunikatör), Susan Smith (ordförande), Johanna Melander (sekreterare) ...bakre raden: Martin Eriksson (kassör), Alice Hammar, Emil Matzén (kommunikatör), Olga Rolff (studentrepresentant i Sveriges Arkitekter Uppsala) Frånvarande: Fredrik Matz (studentrepresentant i Sveriges Arkitekter Uppsala), Chero Eliassi

FOTO: Hanna Nordqvist
Från vänster till höger…
…första raden: Emma Nilborne (sekreterare), Olof Olterman Arvidsson (kommunikatör), Maya Blomberg (vice ordförande)
…mellersta raden: Frida Näsman, Josef Östblom, Adrian Reppen (kommunikatör), Susan Smith (ordförande), Johanna Melander (sekreterare)
…bakre raden: Martin Eriksson (kassör), Alice Hammar, Emil Matzén (kommunikatör), Olga Rolff (studentrepresentant i Sveriges Arkitekter Uppsala)
Frånvarande: Fredrik Matz (studentrepresentant i Sveriges Arkitekter Uppsala), Chero Eliassi

Strax söder om Uppsala stadskärna ligger Campus Ultuna, där hälften av Sveriges landskapsarkitekter utbildas. Liksom många andra arkitektutbildningar har vi nyligen flyttat in i nya lokaler, vilket har lett till såväl utmaningar som möjligheter. Vi i ArkitektStudenternas lokalstyrelse har sedan flytten jobbat med att bo in oss och göra huset till vårt. Vi har bland annat haft en målarkväll, en odlingsworkshop och byggt en egen bar.

Kommunikatörerna har ordet:

”Snickra är kul” – Adrian Reppen

”Man behöver inte vara kär i kossor och född i en traktor för att gå på SLU” – Emil Matzén

Är du intresserad av att veta mer om oss? Skicka ett mail till: ultuna@arkitektstudenterna.seVill du veta mer?Instagram @arkitektstudenternaGrupper på SLU Ultuna