Tydliga spelregler ger framgång i ägarskiftet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ett ägarskifte innebär många möjligheter – men också stora utmaningar. Inte minst är det en omställning att gå från att ”enbart” vara anställd till att även bli delägare.

Framgång i ägarskiftet bygger på att ägarna är överens om grundläggande frågor kring ägarnas ansvar och rättigheter, företagets framtid och styrning, samt vad som ska gälla om deras vägar måste skiljas åt. Seminariet kommer att belysa ett antal av dessa frågor samt hur en (blivande) ägargrupp kan gå tillväga för att arbeta fram grundläggande ägardokument. Föreläsaren Annika Hall är docent i företagsekonomi och affärsrådgivare på Grant Thornton.

Ladda ner Annika Halls powerpointpresentation:
Ägarskifte 150415_Annika Hall


Se seminariet här (längd: 60 minuter)